preSBToolCZ

Proces (pre)certifikace je obecně časově náročná záležitost a ne vždy je v procesu projektové přípravy možnost dodat veškerá data potřebná pro hodnocení. A jelikož má metodika SBToolCZ mimo jiné sloužit jako podklad pro případnou optimalizaci a zlepšení návrhu ve vazbě na udržitelnou výstavbu, tak byl vyvinut jednoduchý nástroj preSBToolCZ.

PreSBToolCZ si klade za cíl zjednodušenou a rychlou formou poskytnout ve fázi projektu základní a předběžnou informaci, v jakém stupni certifikace se přibližně návrh pohybuje.
Dosažený stupeň komplexní kvality tak není 100% zaručen, pro relevantní hodnocení je potřeba si nechat provést plné hodnocení dle metodiky SBToolCZ certifikačním orgánem.

PreSBToolCZ je založen na metodice SBToolCZ, jen se nehodnotí všechna kritéria - do předběžného hodnocení vstupují především kritéria s vyšší váhou. Kritéria, která se hodnotí, se posuzují oproti plné metodice SBToolCZ zjednodušenou formou tak, aby byla zachována možnost hodnotit projekt ve fázi, kdy ne úplně všechny informace jsou plně známy, či jsou k dispozici. Program nehodnotí kritéria ze skupiny Lokalita.

V současné době jsou dostupná dvě schemata preSBToolCZ:
• preSBToolCZ pro hodnocení staveb pro bydlení ve fázi návrhu,
• preSBToolCZ pro hodnocení administrativních budov ve fázi návrhu.

Software (excel) je zdarma dostupný na požádání u správce (Ing. Martin Vonka, Ph.D. - viz Kontakt).

Případně je možné si vyzkoušet online formu, která je dostupná na webu podporující organizace České rady pro šetrné budovy.


Použití preSBToolu v praxi:
- rychlé (ale hrubé) vyhodnocení projektu z hlediska udržitelnosti
- vytvoření zpětné vazby ve fázi projektu
- optimalizace projektu
- základní seznámení s principy udržitelné výstavby
- využití v architektonických soutěžích