Autorizované osoby SBToolCZ

Statut Poradce se uděloval do roku 2013, statut Autorizovaný konzultant SBToolCZ do roku 2015. Nyní je vydávána certifikace Autorizovaná osoba SBToolCZ.

Autorizované osoby metodiky SBToolCZ - administrativní a bytové stavby

(označení: číslo Osvědčení, jméno, subjekt, e-mail, telefon)

PBAD-11-001: Martin Pavlík, Colsys s.r.o., pavlik.m(at)colsys.cz, 604294654
PBAD-11-002: Ing. Martin Nosek, Colsys s.r.o., nosek(at)colsys.cz, 604111515
PBAD-11-005: Ing. Miroslav Čermák, Duoprojekt.cz, cermak(at)duoprojekt.cz, 736722299
PBAD-11-006: Ing. Vojtěch Broža, Výzkumný ústav pozemních staveb – Certifikační společnost, s.r.o., broza(at)vups.cz
PBAD-11-007: Ing. Pavel Keim, Výzkumný ústav pozemních staveb – Certifikační společnost, s.r.o., keim(at)vups.cz, 602151055
PBAD-11-008: Ing. Petra Pecháčková, Výzkumný ústav pozemních staveb – Certifikační společnost, s.r.o., pechackova(at)vups.cz
PBAD-11-010: Marcela Velebilová, ENACON s.r.o., velebilova(at)enacon.cz, 604287629
PBAD-11-011: Ing. Pavel Srb, Gardiner & Theobald, p.srb(at)gardiner.cz, 606804487
PBAD-11-014: Ing. Milan Ostrý, Ph.D., VUT Brno - Fakulta stavební, ostry.m(at)fce.vutbr.cz, 728551728
PBAD-11-019: Ing. Jan Fajnor, STU - Stavebná fakulta, janfajnor(at)gmail.com, 00421903619687
PBAD-11-020: Ing. arch. Štepán Mančík, ČVUT - Fakulta stavební, stepanmancik(at)gmail.com, 774178478
PBAD-11-021: Ing. Julie Hodková, ČVUT - Fakulta stavební, julikh(at)seznam.cz, 737678143
PBAD-11-022: Ing. arch. Filip Havlík, ČVUT - Fakulta stavební, filip.havlik(at)fsv.cvut.cz, 776766808
PBAD-11-023: Ing. Petr Schorsch, ČVUT - Fakulta stavební, schorschpetr(at)seznam.cz, 732679818
PBAD-11-024: Ing. Martin Volf, ČVUT - Fakulta stavební, martinvolf(at)email.cz, 777017116
PBAD-11-027: Ing. Martin Stárek, Remin, spol. s r.o., martin.starek(at)remin.cz, 724918681
PBAD-11-028: Ing. Roman Bahník, REDESIGN s.r.o., rbahnik(at)redesign-sro.sk, 421903237732
PBAD-11-029: Ing. Radim Fišer, Arch. Design, s.r.o., fiser(at)archdesign.cz, 777737971
PBAD-11-031: Ing. Jiří Růžička, Institut pro testování a certifikaci, a.s., jruzicka(at)itczlin.cz, 737203195
PBAD-11-034: Ing. Kateřina Kuklová, PBA International Prague, spol. s r.o., kkuklova(at)peterbrett.com, 266090030
PBAD-11-035: Ing. Petra Píšová, DEA Energetická agentura, s.r.o., pisova(at)dea.cz, 776023909
PBAD-11-036: Ing. Jiří Cihlář, DEA Energetická agentura, s.r.o., cihlar(at)dea.cz, 777010727
PBAD-11-037: Ing. Josef Cuhra, LI-VI Praha spol. s.r.o., jcuhra(at)livi.cz, 604239358
PBAD-11-038: Ing. Mária Necidová, , mnecidova(at)seznam.cz, 737555228
PBAD-11-039: Ing. Petr Vogel, EkoWATT CZ s. r. o., petr.vogel(at)ekowatt.cz, 266710247
PBAD-11-040: Ing. Petr Kotek, Ph.D., EnergySim, petr.kotek(at)energysim.eu, 775665128
PBAD-11-041: Ing. Lucie Šancová, EkoWATT CZ s. r. o., lucie.sancova(at)ekowatt.cz, 602772271
PBAD-11-042: Mgr. František Macholda, MBA , EkoWATT CZ s. r. o., frantisek.macholda(at)ekowatt.cz, 266710247
PBAD-11-044: Ing. Lucie Kaplanová, ENVIROS, s.r.o., lucie.kaplanova(at)enviros.cz, 604 719 211
PBAD-11-045: Ing. Lucie Kochová, ENVIROS, s.r.o., Lucie.kochova(at)enviros.cz, 284007479
PBAD-11-046: Ing. Jiří Šinogl, Ph.D., siny(at)email.cz, 608306384
PBAD-11-048: Ing. Vladimír Bednář, Nejvyšší kontrolní úřad, vladimir.bednar(at)nku.cz
PBAD-11-049: Ing. Petr Vlasák, IKA VIN 112, a.s., petr.vlasak(at)ikagroup.cz, 733736017
PBAD-11-050: Ing. Radoslav Mažerik, Ph.D., Obermeyer Albis Stavoplan, spol. s r.o., mazerik(at)obermeyer.cz, 731547557
PBAD-11-051: Ing. Tereza Pavlů, Fakulta stavební, ČVUT v Praze, tereza.pavlu(at)fsv.cvut.cz
PBAD-11-052: Ing. Markéta Pavlová, pavlovamarketa(at)seznam.cz, 777214916
PBAD-11-053: Ing. Jiří Beranovský, Ph.D., MBA, EkoWATT CZ s.r.o., jiri.beranovsky(at)ekowatt.cz, 266710247
PBAD-11-054: Ing. Gabriela Krajcarová, EkoWATT CZ s.r.o., gabriela.krajcarova(at)ekowatt.cz, 266710247
PBAD-11-055: Ing. Zdeněk Ročárek, EkoWATT CZ s.r.o., zdenek.rocarek(at)ekowatt.cz, 266710247
PBAD-11-056: Ing. František Duda, EkoWATT CZ s.r.o., frantisek.duda (at)ekowatt.cz, 266710247
PBAD-11-057: Ing. Dagmar Richtrová, dag.richtrova(at)seznam.cz, 606953463
PBAD-11-058: Ing. Patrik Müller, A PLUS a.s., patrik.muller(at)aplus.cz, 725450551
PBAD-11-059: Ing. Pavel Štáf, A PLUS a.s., Pavel.staf(at)aplus.cz, 606747159
PBAD-11-060: Ing. Jan Kárník, M&C Energy s.r.o., karnik.jan(at)post.cz, 603242125
PBAD-11-061: Ing. Ján Ilkovič, ENECO, s.r.o., ilkovic(at)eneco.sk, 421905747400
PBAD-11-062: Ing. Peter Kollár, ENECO, s.r.o., kollar(at)eneco.sk, 421904239944
PBAD-11-063: Ing. Kateřina Ullmannová, A.W.A.L. s.r.o., ullmannova(at)awal.cz, 224320078
PBAD-11-064: Ing. Dušan Štětina, Ph.D., dusanstetina(at)seznam.cz, 774248130
PBAD-11-065: Ing. Jiří Bolomský, jiri.bolomsky(at)remin.cz, 602387540
PBAD-11-066: Ing. Petr Sedlák, Ph.D., QUALIFORM, a.s., sedlakp(at)qualiform.cz, 725871680
PBAD-11-067: Ing. Michal Hrabčík, QUALIFORM, a.s., hrabcik(at)qualiform.cz, 602516142
PBAD-11-068: Ing. Pavlína Švecová, QUALIFORM, a.s., svecova(at)qualiform.cz, 728046624
PBAD-11-069: Ing. Jana Kratochvilová, jana.krat(at)centrum.cz, 728703438
PBAD-11-070: Ing. Magdaléna Kynčlová, ČVUT, Fakulta stavební, magdalena.kynclova(at)fsv.cvut.cz
PBAD-12-071: Ing. Martin Petrzik, PRODECOM MANAGEMENT s.r.o., martin.petrzik(at)prodecom.cz, 777779727
PBAD-12-072: Ing. Libor Macháček, PRODECOM DESIGN s.r.o., libor.machacek(at)prodecom.cz, 733568087
PBAD-12-073: Ing. Martin Grygar, PRODECOM DESIGN s.r.o., martin.grygar(at)prodecom.cz, 731650206
PBAD-12-074: Ing. Miroslav Baďura, PRODECOM DESIGN s.r.o., miroslav.badura(at)prodecom.cz
PBAD-12-075: Ing. Michal Kroupa, PRODECOM DESIGN s.r.o., michal.kroupa(at)prodecom.cz, 608760284
PBAD-12-076: Ing. arch. Kateřina Dvořáčková, PRODECOM DESIGN s.r.o., katerina.dvorackova(at)prodecom.cz, 739631192
PBAD-12-077: Ing. Luboš Nobilis, ECO trend Research centre s.r.o., nobilis.lubos(at)gmail.com, 724239009
PBAD-12-078: Ing. Jiří Karabec, Ústav soudního inženýrství VUT v Brně, jiri.karabec(at)usi.vutbr.cz, 604702614
PBAD-12-079: Ing. Michal Dub, michal.dub(at)seznam.cz, 723846504
PBAD-12-081: Ing. arch. Jiří Vojtěšek, vojtesek.jiri(at)gmail.com, 777885244
PBAD-12-082: Ing. arch. Peter Znášik, peterznasik(at)gmail.com, 721048604
PBAD-12-083: Ing. Jiří Tencar, Ph.D., ECOTEN, tencar(at)ecoten.cz, 736630021
PBAD-12-084: Mgr. Jaroslav Pašmik, MBA, Česká rada pro šetrné budovy, o.s., jaroslav.pasmik(at)czgbc.org, 774457909
PBAD-12-085: Ing. Petra Šťávová, Česká rada pro šetrné budovy, o.s., petra.stavova(at)czgbc.org, 775577496

Autorizované osoby metodiky SBToolCZ - bytové stavby

(označení: číslo Osvědčení, jméno, subjekt, e-mail, telefon)
Pozn.: status odborného poradce se uděluje na základě úspěšného absolvování kurzu. Poradce není oprávněn provádět certifikaci, k tomu jsou výhradně určeni auditoři.

PBD-11-003: Radek Kotynek, Colsys s.r.o., kotynek(at)colsys.cz, 603259556
PBD-11-004: Ing. Michal Šopík, VESPER FRAMES s.r.o., sopikm(at)vesperhomes.cz, 606769152
PBD-11-009: Ing. Hana Eisenbergerová, DEKPROJEKT s.r.o., hana.eisenbergerova(at)dek-cz.com, 739388293
PBD-11-012: Ing. Anna Šikyňová, AGC Flat Glass Czech a.s., anna.sikynova(at)eu.agc.com, 606684849
PBD-11-013: Ing. Zuzana Šestáková, SEVEn Energy s.r.o., michaela.moravcova(at)svn.cz, 605750392
PBD-11-015: Ing. Radim Kolář, VUT Brno - Fakulta stavební, kolar.r(at)fce.vutbr.cz, 776028018
PBD-11-016: Ing. Zuzana Stránská, VUT Brno - Fakulta stavební, stranska.z(at)fce.vutbr.cz, 777560177
PBD-11-017: Ing. Michal Bureš, ČVUT - Fakulta stavební, mbure(at)centrum.cz, 606456924
PBD-11-018: Ing. Veronika Křelinová , ČVUT - Fakulta stavební, werik(at)centrum.cz, 731446121
PBD-11-025: Ing. Ladislav Jůna, ČVUT - Fakulta stavební, ladislav.juna(at)fsv.cvut.cz, 605451981
PBD-11-026: Ing. Luděk Vochoc, ČVUT - Fakulta stavební, ludekvochoc(at)centrum.cz, 736779932
PBD-11-030: Ing. Lukáš Emingr, Fakulta stavební, ČVUT v Praze, lukas.emingr(at)centrum.cz, 736251582
PBD-11-032: Ing. Markéta Kozáková, FAST, VŠB–TU Ostrava, marketa.kozakova(at)vsb.cz, 597321916
PBD-11-033: Ing. Michal Hamala, FAST, VŠB–TU Ostrava, michal.hamala(at)vsb.cz
PBD-11-043: Ing. Michal Franc, Menhart, spol. s r.o., michal.franc(at)menhart.com, 222725393
PBD-11-047: František Střelec, fstrelec(at)volny.cz, 571150355