Kurz SBToolCZ - 13. - 14. 9. 2011 od 9,30

Oznamujeme, že ve dnech 13. a 14. 9. se bude konat další kolo kurzu Metodika SBToolCZ a návrh bytových a administrativních budov. Ještě je pár míst volných, přihlášky a program jsou dostupné v kapitole Kurzy.

Kurz SBToolCZ

Dne 1. a 2. 6. bylo úspěšně proškoleno dalších 25 poradců z odborné veřejnosti a praxe. Seznam poradců tak čítá 51 osob.
V září se bude konat další kurz s rozšířeným zaměřením i na certifikaci administrativních budov. Více naleznete v kapitole Kurzy (přesný termín bude upřesněn nejpozději do srpna 2011).


SBToolCZ pro certifikaci administrativních budov

Od 1. 6. 2011 bude dostupné schéma pro certifikaci administrativních budov. Poptávky na certifikaci lze podávat na Certifikační orgán TZÚS Praha, s.p. (viz kontakty).


Dřevostavba pasivního domu získala certifikát SBToolCZ

Pasivní rodinný dům ve Frýdku Místku získal stříbrný certifikát kvality a je tak již druhou stavbou v ČR s tímto oceněním.
Více se lze dočíst na serveru tzb-info.


Poradci pro metodiku SBToolCZ

Ve dnech 14 a 15. 2. 2011 proběhl první kurz Metodika SBToolCZ a návrh bytových budov. Jeho absolventi se stali odbornými poradci pro metodiku SBToolCZ. Poradců je 26 a jejich seznam je uveden v kapitole Poradci.
Předběžný termín dalšího konání dvoudenního kurzu: 1.- 2. 6. 2011.


SBToolCZ v Národní technické knihovně

SBToolCZ bude v krátkosti představen a proces certifikace nastíněn v rámci semináře Metody komplexního hodnocení budov, energetická náročnost budov, který dne 3. 2. 2011 pořádá Envi A. o.p.s.
Více zde.

Kurz SBToolCZ

Dne 14. a 15. 2. se bude na Fakultě stavební konat školení o metodice SBToolCZ. Více naleznete v kapitole Kurzy.

Metodikou SBToolCZ byla certifikována první budova

První certifikovanou budovou je projekt zvaný X-LOFT a vyrůstá na brownfieldu po bývalém pivovaru v Praze-Libni. Budova obdržela stříbrný certifikát kvality.


SBToolCZ v Helsinkách

SBToolCZ byl 22. září 2010 představen na mezinárodní konferenci Sustainable Building 2010 v Helsinkách. Přítomni byli delegáti z 20 států a prezentace vzbudila pozitivní ohlasy posluchačů hned z několika zemí.

Certifikaci budov metodikou SBToolCZ provádí TZÚS Praha, s.p.

Počátkem srpna 2010 byli vyškoleni auditoři pro certifikaci budov metodikou SBToolCZ. Auditoři jsou pracovníky Technického a zkušebního ústavu stavebního Praha, s.p.(www.tzus.eu) a ti budou v letech 2010-2011 zajišťovat certifikaci budov metodikou SBToolCZ.
Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.(dále jen TZÚS Praha,s.p.) zajišťuje své služby již s více než padesátiletou tradicí. TZÚS Praha, s.p. je zřízen Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. TZÚS Praha, s.p. patří mezi největší zkušební ústavy v ČR a nabízí širokou škálu služeb zaměřenou nejen na stavební odvětví průmyslu.