Publikace

V současné době existují k metodice SBToolCZ tyto publikace:
- SBToolCZ: manuál hodnocení administrativních budov ve fázi návrhu (2011)
- SBToolCZ pro bytové domy (2013)
- SBToolCZ pro rodinné domy (2013)
- SBToolCZ pro školy (2015)

Dřívější, již neplatné schéma:
- Metodika SBToolCZ: manuál hodnocení bytových staveb ve fázi návrhu (2011)

Ceník:
SBToolCZ pro rodinné domy: 1600,- Kč bez DPH.
SBToolCZ pro bytové domy: 2400,- Kč bez DPH.
V případě zájmu o obě výše uvedené publikace je možnost jednorázového nákupu obou za zvýhodněnou cenu 3400,- Kč bez DPH.

SBToolCZ pro administrativních budov ve fázi návrhu: 2900,- Kč bez DPH.

SBToolCZ pro školské budovy ve fázi návrhu: 2900,- Kč bez DPH.

Slevy:
- Pro účastníky jednotlivých kurzů a pro stávající AO je metodika v tištěné podobě poskytována zdarma.
- Pro členy CZGBC 10 %.