Nová budova Metrostavu získala bronzový certifikát

V únoru 2014 předali zástupci TZÚS Praha, s.p. certifikát SBToolCZ pro budovu Palmovka Park II, jenž se stala novým sídlem společnosti Metrostav a.s.

Tato administrativní budova obdržela s celkovým ziskem 5,3 bodu bronzový certifikát osvědčující nadstandardní kvalitu stavby. Hlavními přednostmi nové budovy jsou především kvalitní denní osvětlení, akumulace a využití dešťové vody, využití zeleně na střechách, zdravé vnitřní prostředí a v neposlední řadě také nízká energetická náročnost. Jedním ze zajímavých řešení, dotvářejících šetrný koncept budovy, je využití interiérových vertikálních zahrad (zelených stěn) rozmístěných v různé míře ve všech podlažích. Předpokladem do budoucna je monitoring a ověření projektovaných vlastností s případným provedením certifikace dokončené budovy za opětovného využití metodiky SBToolCZ.

Vydaný certifikát: