Historicky první zlatý certifikát kvality návrhu budovy

Metodika SBToolCZ pro školské budovy našla své využití v rámci Operačního programu Praha – Pól růstu a jeho výzvy „Energetické úspory v městských objektech – Realizace pilotních projektů přeměny energeticky náročných městských budov na budovy s téměř nulovou spotřebou energie“. V rámci výběru budov pro první vlnu projektů bylo ve zpracované studii doporučeno provést revitalizaci několika školských areálů v majetku hl.m.Prahy.

V říjnu 2017 byl vydán historický první zlatý certifikát kvality návrhu budovy na revitalizaci budovy Střední školy – centrum odborné přípravy technickohospodářské na adrese Českobrodská 32a, Praha 9.

Budova školy na adrese Českobrodská 32a se skládá z části ve tvaru U ze 70. let a s přístavby z počátku 90.let v morálně i technicky zastaralém stavu, tj. za svou životností. Lehký obvodový plášť (azbest) je osazen hliníkovými výplněmi (částečně vyměněno za plastová okna), kdy spárami je vidět ven. Jednotlivé prvky krytí fasády jsou korodované. Střechou několikráte již zateklo a je ad hoc záplatovaná. Vnitřní montované konstrukce taktéž obsahují azbest. Hygienické zázemí nesplňují současné hygienické podmínky. Dispozice neodpovídá současným požadavkům na školní budovy.

Cílový stav budovy byl stanoven dle výzvy OP PPR na úroveň budovy s téměř nulovou spotřebou energie, optimálně jako pasivní budova. Podařilo se však optimalizací návrhu mimo jiné v souladu s metodikou SBToolCZ dosáhnout energeticky nulové budovy. Jedná se tak o ojedinělé řešení jak v České republice, tak i v evropském kontextu – revitalizace školské budovy na inteligentní energeticky nulovou budovu. Žádná taková budova zatím u nás neexistuje. Co více, plánovaná rekonstrukce, jako pilotní projekt moderní, transparentní školy obsahuje logicky využité inovativní koncepty a technologie. Na koncepci řešení se jako konzultanti podíleli odborníci z UCEEB ČVUT:

 • Inovativní lehký obvodový dřevěný plášť s velmi nízkými dopady na životní prostředí jako výsledek českého aplikovaného výzkumu na UCEEB ČVUT;
 • Extenzivní zelená střecha;
 • Akumulace a retence dešťové vody (využití na zalévání a splachování + zpomalení odtoku do vodoteče);
 • Úprava zeleně pro vytvoření příjemného prostředí pro pobyt v exteriéru;
 • Popínavá zeleň chránící konstrukce a vytvářející příjemné prostředí a zároveň během vegetačního období sloužící jako stínící prvek (inovativní řešení stínění);
 • Zeleň vytvářející bariéru mezi komunikací a areálem školy;
 • Obálka budovy zateplená na úrovni požadavků na pasivní domy;
 • Tepelná čerpadla země/voda zajišťující vytápění, ohřev TV i chlazení;
 • Vzduchotechnický systém se zpětným získáváním tepla, který bude zajišťovat optimální podmínky v interiéru školy na základě nastaveného časového programu (rozvrhem), aktuální obsazenosti a měřením koncentrací VOC, CO2;
 • Systém vytápění a chlazení stropními konvektory;
 • Inovativní kombinace fotovoltaického a bateriového systému pro pokrytí potřeby elektrické energie i mimo dobu aktivní výroby;
 • Inovativní dynamické řešení nákupu a prodeje elektrické energie;
 • – Inovativní řešení silnoproudých instalací pro maximalizaci využití potenciálu bateriového systému (vyvažování zatížení jednotlivých fází);
 • Inovativní fyzické i datové zabezpečení školy v souladu s nejmodernějšími trendy, vč. kartového systému, CCTV, … (student je motivován registrovat svůj příchod, aby si s ním jednotlivé systémy školy vůbec „povídaly“;
 • Inteligentní řízení všech komponent;
 • LED osvětlení s dynamicky měnící se intenzitou v závislosti na úrovni osvětlení;
 • Akumulace a využití šedé vody na splachování;
 • Zpětné získávání tepla z teplé šedé vody (ze sprch);
 • Přeměna dispozic celé budovy na moderní školu s maximalizací transparentnosti a zajištěním komfortního a kvalitního vnitřního prostředí;
 • Třídění odpadů.

Text a grafika je použita se svolením autora společnosti ECOTEN s.r.o.