A.1 Přívalové srážky

  • pultová střecha se sklonem pro bezpečnější odvod vody
  • propustné vnější povrchy,
  • 1. NP vyvýšeno 300 mm nad úroveň upraveného terénu
  • voděodolné stavební materiály 1 m nad úroveň podlahy v 1 NP
  • zelená střecha – v případě přívalových dešťů zelená střecha zmírňuje odtok srážkové vody, která se zadrží v substrátu, na vegetaci a v hydroakumulační vrstvě zelené střechy.
  • veškerá technologická zařízení a koncové prvky elektro ve výšce 1 m nad podlahou 1. NP
  • v tech. místnosti instalováno čerpadlo na odčerpávání vody z přívalových srážek