A.2 Záplava

  • propustné vnější povrchy
  • 1. NP vyvýšeno 300 mm nad úroveň UT
  • Voděodolné stavební materiály 1 m nad úroveň podlahy v 1 NP
  • retenční nádrž s regulovaným odtokem
  • zelená fasáda: zavlažovací systém pro zelenou fasádu umožňuje efektivně řídit a snižovat odtok srážkové vody do kanalizace
  • Veškerá technologická zařízení a koncové prvky elektro ve výšce 1 m nad podlahou 1. NP
  • V technické místnosti instalováno čerpadlo na odčerpávání vody z přívalových srážek