A.3 Riziko letního přehřívání

  • zelená fasáda snižuje teplotu v okolí budovy
  • vnější stínění okenních otvorů – žaluzie s automatickým provozem, pevné stínicí překážky na J, Z a V fasádě, stínění pomocí balkonů
  • podpora nočního provětrávání bytů – mechanické větrání, solární komíny, atd.