A.3 Riziko letního přehřívání

  • zelená střecha – snižuje teplotu v okolí budovy
  • vnější stínění okenních otvorů – žaluzie s automatickým provozem, stínění pomocí balkonů
  • částečná podpora nočního provětrávání bytů solárními komíny (podpora provětrávání na základě komínového efektu funguje za určitých klimatických podmínek i bez vlivu solárního záření).