A.4 Extrémní projevy počasí

  • statický návrh proveden pro vyšší sněhovou kategorii a s uvažovaným vyšším zatížením větrem
  • ohřev vpustí, el. ohřev ramp a vstupních prostor
  • automatické vytažení žaluzií při vysokém větru a krupobití