A.5 Pitná voda

  • polointenzivní zelená střecha na objektu je osázená směsí xerofytních (suchomilných) travin a bylin z důvodu snížení spotřeby pitné vody pro údržbu zelené střechy
  • pro údržbu zelené střechy nebo zelené fasády využita voda jímaná v objektu (akumulovaná dešťová voda)
  • úsporné armatury a spotřebiče,