A.7 Poškození infrastruktury

  • kogenerační jednotka a FV představují autonomní zdroje energie
  • bateriové úložiště představuje zálohu pro zásobování el. energií
  • dimenze a armatury v soustavě jsou voleny tak, aby umožňovaly přirozený (samotížný) oběh vody v soustavě.
  • osazení klapek proti vzduté vodě.
  • otevíravá okna ve všech obytných místnostech
  • solární komín
  • možnost instalace záložního generátoru