A.7 Poškození infrastruktury

  • dva kotle na pelety s akumulačním zásobníkem pro přípravu teplé vody.
  • dimenze a armatury v soustavě jsou voleny tak, aby umožňovaly přirozený (samotížný) oběh vody v soustavě.
  • osazení klapek proti vzduté vodě.
  • otvíravá okna ve všech obytných místnostech
  • solární komín
  • řešení elektroinstalace umožňuje napojení záložního generátoru