A.8 Městské tepelné ostrovy

  • polointenzivní zelená střecha se směsí xerofytních (suchomilných) travin a bylin s mocností substrátu 150 mm
  • použití světlých materiálů fasády, vnějších povrchů
  • použití povrchů propustných pro vodu tam kde lze (dlažba)