Aktualizace metodiky SBToolCZ

Na konec roku 2021 se připravuje vydání nové verze metodiky SBToolCZ. Vývojový tým pracuje na aktualizaci všech čtyř dostupných metodik pro rodinné, bytové, administrativní a školské budovy.
Metodiky budou nově kompletně on-line, budou obsahovat pokyny pro hodnocení jak novostaveb, tak rekonstrukcí ve fázi návrhu i dokončené stavby.
Aktualizace současně posouvá základní úroveň hodnocení (tedy rozpětí bodů 0-4) na úroveň v současnosti běžných standardů tak, aby vyšším certifikátem byly i nadále oceňovány budovy a projekty s nadstandardní kvalitou.
Připomínkování nové verze bude otevřené pro autorizované osoby SBToolCZ během podzimu.