K.1 Hluk z dopravy

  • akustické parametry okenních výplní jsou stanoveny s ohledem na vnější úroveň akustického hluku