K.1 Hluk z dopravy

  • akustické parametry okenních výplní jsou o třídu vyšší než požadavky stanovené s ohledem na vnější úroveň akustického hluku