K.2 Hluk z technologií a provozu

  • technologie domu umístěny v jiném než obytném podlaží
  • důsledné řešení akustických parametrů mezibytovým konstrukcí vrstvenou stěnou z VPP tvárnic se vzduchovou dutinou s akustickou izolací.
  • k oddělení technického 1. NP použito plné stropní konstrukce (pefamonolitický filigránový strop)
  • stavební oddělení výtahové šachty od konstrukcí domu