K.3 Kvalita větracího vzduchu

  • systémy podporující větrání mají instalovány filtry F7