K.4 Vnitřní požární odolnost

  • nosné a požárně dělicí konstrukce (mezi PÚ) jsou opatřeny další formou pasivní požární ochrany (sádrové protipožární omítky s anorganickými přísadami (např. Vermiplaster) o tloušťce 20 mm), aby při požáru nebyly namáhány přímo konstrukce s požadovanou požární odolností a nevyčerpala se jejich kapacita. Při případné sanaci po požáru je v tomto případě potřeba pouze vyměnit dodatečnou ochranu s výrazně nižšími náklady.
  • odtahové větrací potrubí ze solárního komína z každé bytové jednotky je opatřeno požární klapkou, aby nedocházelo k šíření požáru do dalších požárních úseků.
  • instalace EPS a akustického signálu (siréna), náhradní zdroj el. energie pro všechna PBZ