K.4 Vnitřní požární odolnost

  • Odtahové větrací potrubí ze solárního komína z každé bytové jednotky je opatřeno požární klapkou, aby nedocházelo k šíření požáru do dalších požárních úseků.
  • Instalace EPS a akustického signálu (siréna), náhradní zdroj el. energie pro všechna PBZ