K Opatření z hlediska dopadů lidské činnosti na kvalitu užívání budovy

K.1 Hluk zdopravy

  • akustické parametry okenních výplní jsou stanoveny s ohledem na vnější úroveň akustického hluku

K.2 Hluk z technologií a provozu

  • technologie domu umístěny v jiném než obytném podlaží
  • důsledné řešení akustických parametrů mezibytovým konstrukcí
  • k oddělení technického 1. NP použito plné stropní konstrukce (prefa-monolitický filigránový strop)
  • stavební oddělení výtahové šachty od konstrukcí domu

K.3 Vysoké koncentrace prachových částic ve vnějším vzduchu

  • systémy podporující větrání mají instalovány filtry F7

K.4 Nedostatečná vnitřní požární odolnost

  • nosné a požárně dělicí konstrukce (mezi PÚ) jsou opatřeny další formou pasivní požární ochrany, aby při požáru nebyly namáhány přímo konstrukce s požadovanou požární odolností a nevyčerpala se jejich kapacita. Při případné sanaci po požáru je v tomto případě potřeba pouze vyměnit dodatečnou ochranu s výrazně nižšími náklady
  • odtahové větrací potrubí ze solárního komína z každé bytové jednotky je opatřeno požární klapkou, aby nedocházelo k šíření požáru do dalších požárních úseků
  • instalace EPS a akustického signálu (siréna), náhradní zdroj el. energie pro všechna PBZ