M.1 Energetická náročnost budovy

  • návrh budovy v pasivním energetickém standardu (optimalizace obálky budovy z hlediska tepelně technické kvality, poměrů průsvitných a neprůsvitných ploch atd.)
  • stavebně energetický koncept budovy zahrnuje takový souhrn opatření, která umožňují ověřené fungování bytové jednotky za použití 2/3 energie.
  • maximální snaha o využití obnovitelných a environmentálně šetrných stavebních materiálů – VPP tvárnice, obvodový plášť na bázi dřeva
  • využití OZE – FV, kogenerace s peletami
  • využití pasivních energetických systémů s cílem snižení provozních energií (pasivní stínění, solární komín pro podporu přirozeného větrání…)
  • pokročilý systém MaR pro snížení potřeby provozních energií