M.3 Připravenost na nové formy šetrné dopravy

Dispoziční koncept budovy podporuje využití šetrných forem dopravy (kola, elektrokola, elektromobily):

  • dostatečně dimenzované sklepní kóje pro umístění kol,
  • odstavná stání na kola ve vstupních prostorách domu s možností dobíjení,
  • garážová stání s možností dobíjení elektromobilů a elektrokol,
  • příprava na umístění dobíjecích stanic pro odstavná parkovací stání (doprava v klidu)