M Opatření z pohledu mitigace změny klimatu

M.1 Přispívání ke změně klimatu

 • návrh budovy v pasivním energetickém standardu (optimalizace obálky budovy z hlediska tepelně technické kvality, poměrů průsvitných a neprůsvitných ploch atd.)
 • maximální snaha o využití obnovitelných a environmentálně šetrných stavebních materiálů
 • využití OZE – FV, kogenerace s peletami
 • využití pasivních energetických systémů s cílem snižení provozních energií (pasivní stínění, solární komín pro podporu přirozeného větrání…)
 • pokročilý systém MaR pro snížení potřeby provozních energií

M.2 Energetická náročnost budovy

 • shodná opatření s M.1

M.3 Připravenost na nové formy šetrné dopravy

 • dispoziční koncept budovy podporuje využití šetrných forem dopravy (kola, elektrokola, elektromobily):
  • dostatečně dimenzované sklepní kóje pro umístění kol,
  • odstavná stání na kola ve vstupních prostorách domu s možností dobíjení,
  • garážová stání s možností dobíjení elektromobilů a elektrokol,
  • příprava na umístění dobíjecích stanic pro odstavná parkovací stání (doprava v klidu)