S.3 Energetická chudoba

  • stavebně energetický koncept budovy zahrnuje takový souhrn opatření, která umožňují ověřené fungování bytové jednotky za použití 2/3 energie
  • je možnosti snížit potřebu energie v krizových situacích využíváním 2/3 plochy bytové jednotky
  • účtování nákladů na vytápění a přípravu TV podle skutečně odebrané energie, nikoli poměrově
  • možnost změny teploty vody, tarifu nabíjení, apod.
  • rozvody TV po budově jsou kvalitně izolovány a kotel na pelety je ve vysokém účinnostním standardu, tudíž nedochází k prodražování zásobování TV z důvodů neúčinné přípravy