S.3 Energetická chudoba

  • návrh v pasivním energetickém standardu
  • možnost změny teploty vody, tarifu nabíjení, apod.
  • rozvody TV po budově jsou kvalitně izolovány a kotel na pelety je ve vysokém účinnostním standardu, tudíž nedochází k prodražování zásobování TV z důvodů neúčinné přípravy