S.5 Nespolehlivost nebo přílišná složitost řešení

  • technologický koncept využívá v maximální míře prefabrikaci
  • vytápění a ohřev TV je řešen centrálním zdrojem bez nutnosti obsluhy a údržby zdroje jednotlivými uživateli
  • kvalitu vnitřního prostředí možno ovlivnit bez závislosti na systémech řízení – otevíravá okna, solární komíny, pasivní stínění
  • systémy, které obsahují více prvků a jsou tudíž náchylné k poruše, nebo jsou klíčové, jsou zálohované