S Opatření z hlediska socio-ekonomických rizik

S.1 Snižování kvality bydlení

 • architektonické ztvárnění budovy odpovídá současnému přístupu s důrazem kompozici řešení fasád, kvalitní materiály a architektonický detail
 • dispoziční variabilita budovy umožňuje 4 typy bytových jednotek (1+KK, 2+KK, 3+KK, 4+KK), – možná je změna v průběhu živostnosti objektu
 • maximální počet ložnic je dimenzován s plochou ≥ 12 m2, tak aby splňovaly hygienické požadavky na využití 2 osobami
 • vstupní prostory domu umožňují bezbariérový vstup a odstavení kočárku nebo invalidního vozíku, chodítka apod.
 • v domě je samostatná úklidová komora s výlevkou a skladem úklidových prostředků
 • pro každou bytovou jednotku jsou v 1. NP samostatné skladovací prostory
 • bytové jednotky nabízejí dostatek úložných a odkládacích prostor – v rámci bytu
 • každá bytová jednotka disponuje venkovní relaxační plochou (balkonem) dimenzovaným, aby umožnil stolování pro všechny uživatele bytu (1,2 m2/osobu)

S.2 Stárnutí populace

 • dimenze schodišťového prostoru umožňuje realizaci výtahu
 • vybrané bytové jednotky je možnost považovat za tzv. „upravitelný byt“ – možnost bezprahového uspořádání podlah, možnost montáže dodatečných madel a sedáku do sprchového koutu, možnost montáže dodatečných madel v prostorech bytu, možnost montáže hrazdy nad postel, možnost instalace stropního kolejnicového systému v dráze ložnice – koupelna, výměna vany za nízko profilový sprchový kout,
 • připravenost systémů ZTI na instalaci asistivních technologií: dálkové ovládání vytápění, systému měření kvality vzduchu v místnostech, instalace inteligentních (= bezpečných) zásuvek, požární čidla, čidla pro detekci otevřených oken, čidla pro detekci tekoucí vody, systému dálkového ovládání žaluzií, osvětlení a domácí elektroniky, čidla pro detekci pádu a pohybu, možnost instalace dohledových systémů (dostupnost sítí IOT, např. SIGFOX, LoRaWAN, NarrowBand-IoT (Vodafone, T-mobile, O2), instalace systémů pro videokomunikaci (prověřit dostupnost připojení k internetu, možno i mobilní)

S.3 Energetická chudoba

 • stavebně energetický koncept budovy zahrnuje takový souhrn opatření, která umožňují ověřené fungování bytové jednotky za použití 2/3 energie.
 • je možnosti snížit potřebu energie v krizových situacích využíváním 2/3 plochy bytové jednotky
 • účtování nákladů na vytápění a přípravu TV podle skutečně odebrané energie, nikoli poměrově
 • možnost změny teploty vody, tarifu nabíjení, apod.
 • rozvody TV po budově jsou kvalitně izolovány a kotel na pelety je ve vysokém účinnostním standardu, tudíž nedochází k prodražování zásobování TV z důvodů neúčinné přípravy

S.4 Kriminalita a výtržnictví, sociální nepokoje

 • přehledné vstupní prostory domu
 • transparentní vstupní prostory
 • obytná podlaží nejsou přístupná z terénu
 • definované prvky (vchodové dveře, zámek, dosažitelná okna, dosažitelné zasklené plochy…)mají příslušnou třídu bezpečnosti

S.5 Nespolehlivost nebo přílišná složitost řešení

 • technologický koncept využívá v maximální míře prefabrikaci
 • vytápění a ohřev TV je řešen centrálním zdrojem bez nutnosti obsluhy a údržby zdroje jednotlivými uživateli
 • kvalitu vnitřního prostředí možno ovlivnit bez závislosti na systémech řízení – otevíravá okna, solární komíny, pasivní stínění
 • systémy, které obsahují více prvků a jsou tudíž náchylné k poruše, nebo jsou klíčové, jsou zálohované