SBToolCZ jako nástroj pro prokázání environmentálně odpovědného zadávání

Koncem roku 2020 byla přijata novela zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, kterou se zavedla povinnost sociálně a environmentálně odpovědného veřejného zadávání. V zákoně přibyl odstavec, který ukládá zadavateli prokázat environmentální odpovědnost zadání a inovací.

Při spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR se prokázala použitelnost komplexní metodiky SBToolCZ jako nástroje pro nastavení dostatečných cílů z hlediska udržitelné výstavby. Autorizované osoby SBToolCZ tak mohou zadavatelům pomoci při přípravě veřejných zakázek a splnit požadavek zákona.

Více o šetrném zadávání zde.