SBToolCZ v národních dotačních výzvách

Během podzimu 2023 se objevil nový požadavek na hodnocení udržitelnosti formou certifikace v několika národních dotačních výzvách. Zpracování certifikátu se stává podporovaným způsobem prokázání šetrnosti projektu ve vazbě na celosvětové trendy v udržitelné výstavbě.

Nově je požadavek zmiňovaný v rámci podpory přípravy projektové dokumentace staveb nájemního bydlení, konkrétně jde o titul Ministerstva pro místní rozvoj s názvem „1. výzva – Finanční podpora na přípravu projektů v souladu s cíli EU (4.1.3)“ s požadavkem na minimálně bronzový certifikát. Za získání stříbrného certifikátu je vysoké bodové zvýhodnění. Dále je certifikace požadovaná obecně pro stavební projekty v rámci celého Operačního programu Spravedlivá transformace.

Do budoucna věříme v pokračování trendu prokazování kvality budov i jejich projektů.