Certifikační autority

Výzkumný ústav pozemních staveb – Certifikační společnost, s.r.o.

Pražská 810/16, 102 21 Praha 10

kontaktní osoba: Pavel Keim, p.keim@vups.cz

 

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.

pobočka České Budějovice
Nemanická 441, 370 10 České Budějovice

kontaktní osoba: Ing. Daniel Koryčan, korycan@tzus.cz