ČVUT ZÚS
Národní nástroj pro certifikaci kvality budov

Novinky

Kurz AO SBToolCZ pro studenty a absolventy

Kurz se bude konat 14.2.2020 (kurz) a 13.3.2020 (zkouška), přihlašování zde do 31.1.2020. Cena je 3500 Kč, platnost oprávnění je na dva roky. 

Školení je určeno pro studenty nebo absolventy do 1 roku od ukončení studia, kteří úspěšně absolvovali předmět Integrované navrhování budov nebo Hodnocení komplexní kvality budov na ČVUT v Praze nebo Trvale udržitelná výstavba na VUT v Brně.

Kurz se bude konat na FSv ČVUT v Praze (Thákurova 7, Praha 6)

Úroda certifikací v 2018

Hlavní město Praha se jako první obec v ČR rozhodlo jít podporou udržitelných/chytrých budov.

Historicky první zlatý certifikát kvality návrhu budovy

Metodika SBToolCZ pro školské budovy našla své využití v rámci Operačního programu Praha - Pól růstu a jeho výzvy "Energetické úspory v městských objektech – Realizace pilotních projektů přeměny energeticky náročných městských budov na budovy s téměř nulovou spotřebou energie". V rámci výběru budov pro první vlnu projektů bylo ve zpracované studii doporučeno provést revitalizaci několika školských areálů v majetku hl.m.Prahy.