ČVUT ZÚS
Národní nástroj pro certifikaci kvality budov

Autorizované osoby SBToolCZ

Statut Poradce se uděloval do roku 2013, statut Autorizovaný konzultant SBToolCZ do roku 2015. Nyní je vydávána certifikace Autorizovaná osoba SBToolCZ.

Autorizované osoby metodiky SBToolCZ - rodinné domy, bytové domy, administrativní budovy a školské stavby

(označení: číslo Osvědčení, jméno, subjekt, e-mail, telefon)

AO001: Ing. Jiří Tencar, Ph.D., ECOTEN, tencar(at)ECOTEN.cz, 736 630 021
AO002: Ing. David Libiger, SmartPlan
AO003: Ing. Tomáš Janča, MBA, SmartPlan
AO004: Ing. Irena Vernerová
AO005: Ing. Martin Volf, UCEEB, ČVUT, martin.volf (at) cvut.cz,
AO006: Ing. Robert Wawerka, SWC InTech, rwawerka (at) swcintech.cz, 777 078 403
AO007: Ing. Jaroslav Ekl, ATALIAN CZ s.r.o., Jaroslav.ekl (at)atalianworld.com, 724 531 875
AO008: Ing. Kateřina Kubenková, Ph.D., FAST, VŠB–TU Ostrava, katerina.kubenkova (at) seznam.cz
AO009: Ing. Jaroslav Vychytil,Ph.D., FSV, ČVUT, jaroslav.vychytil (at) fsv.cvut.cz
AO010: Ing. Ondřej Flanderka, OndrejFlanderka (at) seznam.cz, 608 979 216
AO011: Ing. Marie Nehasilová, UCEEB, ČVUT, marie.nehasilova (at) FSv.cvut.cz, 733 316 601
AO012: Ing. Alžběta Kohoutková, UCEEB, ČVUT, alzbeta.kohoutkova (at) uceeb.cz
AO014: Ing.arch. Michal Egly, di5 architekti inženýři, egly (at) di5.cz
AO015: Ing. Jiří Růžička, Institut pro testování a certifikaci Zlín, jruzicka (at) itczlin.cz
AO016: Ing. Jan Kárník, E-resources, karnik (at) e-resources.cz, 603 242 125

AO017: Ing. Jakub Diviš, UCEEB ČVUT, jakub.divis (at) cvut.cz

AO018: Ing. Jan Pešta, UCEEB ČVUT, jan.pesta (at) cvut.cz

AO019: Ing. Jan Klečka, Metrostav, jan.klecka (at) metrostav.cz

AO020: Ing. Radim Kolář, Ph.D., FAST VUT, radim.kolar1 (at) vutbr.cz

AO021: doc.Ing. Milan Ostrý, Ph.D., FAST VUT, ostry.m (at) fce.vutbr.cz

AO022: Ing. Karel Struhala, FAST VUT, struhala.k (at) fce.vutbr.cz

AO023: Ing. Jan Tripes, TZUS, tripes (at) tzus.cz

AO024: Ing. Jan Růžička, Ph.D., UCEEB ČVUT, jan.rucicka (at) cvut.cz

AO025: Ing. Tereza Pavlů, Ph.D., UCEEB ČVUT, tereza.pavlu (at) cvut.cz

 

Autorizované osoby metodiky SBToolCZ - administrativní a bytové stavby

(označení: číslo Osvědčení, jméno, subjekt, e-mail, telefon)

PBAD-11-027: Ing. Martin Stárek, Remin, spol. s r.o., martin.starek(at)remin.cz, 724918681
PBAD-11-028: Ing. Roman Bahník, REDESIGN s.r.o., rbahnik(at)redesign-sro.sk, 421903237732
PBAD-11-029: Ing. Radim Fišer, Arch. Design, s.r.o., fiser(at)archdesign.cz, 777737971
PBAD-11-034: Ing. Kateřina Kuklová, PBA International Prague, spol. s r.o., kkuklova(at)peterbrett.com, 266090030
PBAD-11-035: Ing. Petra Píšová, DEA Energetická agentura, s.r.o., pisova(at)dea.cz, 776023909
PBAD-11-036: Ing. Jiří Cihlář, DEA Energetická agentura, s.r.o., cihlar(at)dea.cz, 777010727
PBAD-11-037: Ing. Josef Cuhra, LI-VI Praha spol. s.r.o., jcuhra(at)livi.cz, 604239358
PBAD-11-038: Ing. Mária Necidová, , mnecidova(at)seznam.cz, 737555228
PBAD-11-039: Ing. Petr Vogel, EkoWATT CZ s. r. o., petr.vogel(at)ekowatt.cz, 266710247
PBAD-11-040: Ing. Petr Kotek, Ph.D., EnergySim, petr.kotek(at)energysim.eu, 775665128
PBAD-11-041: Ing. Lucie Šancová, EkoWATT CZ s. r. o., lucie.sancova(at)ekowatt.cz, 602772271
PBAD-11-042: Mgr. František Macholda, MBA , EkoWATT CZ s. r. o., frantisek.macholda(at)ekowatt.cz, 266710247
PBAD-11-044: Ing. Lucie Kaplanová, ENVIROS, s.r.o., lucie.kaplanova(at)enviros.cz, 604 719 211
PBAD-11-045: Ing. Lucie Kochová, ENVIROS, s.r.o., Lucie.kochova(at)enviros.cz, 284007479
PBAD-11-046: Ing. Jiří Šinogl, Ph.D., siny(at)email.cz, 608306384
PBAD-11-048: Ing. Vladimír Bednář, Nejvyšší kontrolní úřad, vladimir.bednar(at)nku.cz
PBAD-11-049: Ing. Petr Vlasák, IKA VIN 112, a.s., petr.vlasak(at)ikagroup.cz, 733736017
PBAD-11-050: Ing. Radoslav Mažerik, Ph.D., Obermeyer Albis Stavoplan, spol. s r.o., mazerik(at)obermeyer.cz, 731547557
PBAD-11-051: Ing. Tereza Pavlů, Fakulta stavební, ČVUT v Praze, tereza.pavlu(at)fsv.cvut.cz
PBAD-11-052: Ing. Markéta Pavlová, pavlovamarketa(at)seznam.cz, 777214916
PBAD-11-053: Ing. Jiří Beranovský, Ph.D., MBA, EkoWATT CZ s.r.o., jiri.beranovsky(at)ekowatt.cz, 266710247
PBAD-11-054: Ing. Gabriela Krajcarová, EkoWATT CZ s.r.o., gabriela.krajcarova(at)ekowatt.cz, 266710247
PBAD-11-055: Ing. Zdeněk Ročárek, EkoWATT CZ s.r.o., zdenek.rocarek(at)ekowatt.cz, 266710247
PBAD-11-056: Ing. František Duda, EkoWATT CZ s.r.o., frantisek.duda (at)ekowatt.cz, 266710247
PBAD-11-057: Ing. Dagmar Richtrová, dag.richtrova(at)seznam.cz, 606953463
PBAD-11-058: Ing. Patrik Müller, A PLUS a.s., patrik.muller(at)aplus.cz, 725450551
PBAD-11-059: Ing. Pavel Štáf, A PLUS a.s., Pavel.staf(at)aplus.cz, 606747159
PBAD-11-061: Ing. Ján Ilkovič, ENECO, s.r.o., ilkovic(at)eneco.sk, 421905747400
PBAD-11-062: Ing. Peter Kollár, ENECO, s.r.o., kollar(at)eneco.sk, 421904239944
PBAD-11-063: Ing. Kateřina Ullmannová, A.W.A.L. s.r.o., ullmannova(at)awal.cz, 224320078
PBAD-11-064: Ing. Dušan Štětina, Ph.D., dusanstetina(at)seznam.cz, 774248130
PBAD-11-065: Ing. Jiří Bolomský, jiri.bolomsky(at)remin.cz, 602387540
PBAD-11-066: Ing. Petr Sedlák, Ph.D., QUALIFORM, a.s., sedlakp(at)qualiform.cz, 725871680
PBAD-11-067: Ing. Michal Hrabčík, QUALIFORM, a.s., hrabcik(at)qualiform.cz, 602516142
PBAD-11-068: Ing. Pavlína Švecová, QUALIFORM, a.s., svecova(at)qualiform.cz, 728046624
PBAD-11-069: Ing. Jana Kratochvilová, jana.krat(at)centrum.cz, 728703438
PBAD-11-070: Ing. Magdaléna Kynčlová, ČVUT, Fakulta stavební, magdalena.kynclova(at)fsv.cvut.cz
PBAD-12-071: Ing. Martin Petrzik, PRODECOM MANAGEMENT s.r.o., martin.petrzik(at)prodecom.cz, 777779727
PBAD-12-072: Ing. Libor Macháček, PRODECOM DESIGN s.r.o., libor.machacek(at)prodecom.cz, 733568087
PBAD-12-073: Ing. Martin Grygar, PRODECOM DESIGN s.r.o., martin.grygar(at)prodecom.cz, 731650206
PBAD-12-074: Ing. Miroslav Baďura, PRODECOM DESIGN s.r.o., miroslav.badura(at)prodecom.cz
PBAD-12-075: Ing. Michal Kroupa, PRODECOM DESIGN s.r.o., michal.kroupa(at)prodecom.cz, 608760284
PBAD-12-076: Ing. arch. Kateřina Dvořáčková, PRODECOM DESIGN s.r.o., katerina.dvorackova(at)prodecom.cz, 739631192
PBAD-12-077: Ing. Luboš Nobilis, ECO trend Research centre s.r.o., nobilis.lubos(at)gmail.com, 724239009
PBAD-12-078: Ing. Jiří Karabec, Ústav soudního inženýrství VUT v Brně, jiri.karabec(at)usi.vutbr.cz, 604702614
PBAD-12-079: Ing. Michal Dub, michal.dub(at)seznam.cz, 723846504
PBAD-12-081: Ing. arch. Jiří Vojtěšek, vojtesek.jiri(at)gmail.com, 777885244
PBAD-12-082: Ing. arch. Peter Znášik, peterznasik(at)gmail.com, 721048604
PBAD-12-083: Ing. Jiří Tencar, Ph.D., ECOTEN, tencar(at)ecoten.cz, 736630021
PBAD-12-084: Mgr. Jaroslav Pašmik, MBA, Česká rada pro šetrné budovy, o.s., jaroslav.pasmik(at)czgbc.org, 774457909
PBAD-12-085: Ing. Petra Šťávová, Česká rada pro šetrné budovy, o.s., petra.stavova(at)czgbc.org, 775577496

Autorizované osoby metodiky SBToolCZ - bytové stavby

(označení: číslo Osvědčení, jméno, subjekt, e-mail, telefon)
Pozn.: status odborného poradce se uděluje na základě úspěšného absolvování kurzu. Poradce není oprávněn provádět certifikaci, k tomu jsou výhradně určeni auditoři.

PBD-11-030: Ing. Lukáš Emingr, Fakulta stavební, ČVUT v Praze, lukas.emingr(at)centrum.cz, 736251582
PBD-11-032: Ing. Markéta Kozáková, FAST, VŠB–TU Ostrava, marketa.kozakova(at)vsb.cz, 597321916
PBD-11-033: Ing. Michal Hamala, FAST, VŠB–TU Ostrava, michal.hamala(at)vsb.cz
PBD-11-043: Ing. Michal Franc, Menhart, spol. s r.o., michal.franc(at)menhart.com, 222725393
PBD-11-047: František Střelec, fstrelec(at)volny.cz, 571150355