ČVUT ZÚS
Národní nástroj pro certifikaci kvality budov

Kurzy

Struktura kurzů je dle cílových skupin následující:
Základní kurz určený pro veřejnost a zájemce o seznámení s SBToolCZ
Kurzy pro Autorizované osoby SBToolCZ
Kurzy pro manažery státní správy a soukromého sektoru
Kurzy pro výrobce

Cíle kurzů: vzdělání v oblasti udržitelné výstavby s přímou vazbou na SBToolCZ

Bližší informace poskytne: Ing. Martin Volf, Ph.D., e-mail: info@sbtool.cz

V případě poptávky lze uskutečnit i firemní školení s individuálním programem - témata: hodnocení životního cyklu výrobků a staveb, EPD, hodnocení environmentálních dopadů staveb, hodnocení komplexní kvality budov, SBToolCZ.