ČVUT ZÚS
Národní nástroj pro certifikaci kvality budov

Pozvánka na seminář o SBToolCZ - Praha

Národní platforma SBToolCZ a Česká společnost pro udržitelnou výstavbu budov si Vás dovoluje pozvat na seminář: Certifikace národní metodikou SBToolCZ.

Termín: čtvrtek, 21. 6. 2012 od 17:00 do 19:00
Místo konání: Fakulta stavební, ČVUT v Praze, Thákurova 7, Praha 6, posluchárna C223
Vstup: volný, nutná pouze registrace na martin.vonka@fsv.cvut.cz (stačí uvést jméno účastníka)
Cílová skupina: projektanti a další odborníci z oboru, státní správa, poradenské a konzultační firmy, výrobci stavebních materiálů

Cíle semináře:
- Seznámení se zásadami udržitelné výstavby a jejich uplatňováním v České republice
- Aktuální stav certifikace v ČR
- Seznámení s činností Národní platformy SBToolCZ, která provádí vývoj metodiky, školení konzultantů a autorizovaných osob a poskytuje nezávislou certifikaci kvality budov
- SBToolCZ v kostce, náklady a přínosy certifikace
- Environmentální hodnocení a Envimat
- Zkušenosti z praxe, příklady

Program semináře:
1. Udržitelná výstavba budov v České republice a její hodnocení
Prof. Ing. Petr Hájek, CSc., ČVUT v Praze, Fakulta stavební

2. Činnost Národní platformy SBToolCZ - vývoj, vzdělávání, nezávislá certifikace komplexní kvality budov
Ing. Lubomír Keim, CSc., VÚPS - Certifikační společnost

3. O metodice SBToolCZ a o přínosech a nákladech certifikace
Ing. Martin Vonka, Ph.D., ČVUT v Praze, Fakulta stavební

4. Databáze environmentálních vlastností výrobků ENVIMAT pro hodnocení komplexní kvality budov
Ing. Antonín Lupíšek, Ing. Julie Hodková, ČVUT v Praze, Fakulta stavební

5. Požadavky a pravidla pro zápis EPD do Envimatu
Ing. Lubomír Keim, CSc., VÚPS - Certifikační společnost

6. Zkušenosti z certifikace komplexní kvality budov metodikou SBToolCZ
Ing. Jan Tripes, TZÚS, pobočka České Budějovice

7. Zkušenosti z certifikace – bytové domy X-LOFT
Ing. Jiří Tencar, Ph.D., ECOTEN

Cílová skupina:
Projektanti a další odborníci z oboru, státní správa, poradenské a konzultační firmy, výrobci stavebních materiálů

Seminář se koná v rámci souboru evropských akcí EU Sustainable Energy Week (www.eusew.eu).

Stáhněte si tuto pozvánku s programem v pdf.