ČVUT ZÚS
Národní nástroj pro certifikaci kvality budov

Seminář SBToolCZ - prezentace ke stažení

Prezentace ze semináře (konaného minulý týden) nabízíme ke stažení (v pdf):
Ing. Lubomír Keim, CSc.- Činnost Národní platformy SBToolCZ - vývoj, vzdělávání, nezávislá certifikace komplexní kvality budov.
Ing. Martin Vonka, Ph.D.- O metodice SBToolCZ a o přínosech a nákladech certifikace.
Ing. Antonín Lupíšek, Ing. Julie Hodková - Databáze environmentálních vlastností výrobků ENVIMAT pro hodnocení komplexní kvality budov.
Ing. Lubomír Keim, CSc.- Požadavky a pravidla pro zápis EPD do Envimatu.
Ing. Jan Tripes - Zkušenosti z certifikace komplexní kvality budov metodikou SBToolCZ.
Ing. Jiří Tencar, Ph.D. - Zkušenosti z certifikace – bytové domy X-LOFT.
Ing. Jiří Tencar, Ph.D. - Zkušenosti z certifikace – soubor domů - Hostín.