ČVUT ZÚS
Národní nástroj pro certifikaci kvality budov

Základní kurz

Cílová skupina: zájemci o seznámení s SBToolCZ

Cíl kurzu: Seznámení s metodikou SBToolCZ a návrhem a certifikací udržitelných budov za užití certifikačního systému SBToolCZ.

Lektoři kurzu:
prof. Ing. Petr Hájek, CSc., Ing. Martin Vonka, Ph.D., Fakulta stavební ČVUT v Praze

Typ kurzu: Presenční

Obdržené studijní materiály na začátku kurzu: základní informační materiály NP SBToolCZ.

Délka kurzu: 1 den

Místo konání: Fakulta stavební, ČVUT v Praze, Thákurova 7, Praha 6

Cena: 5 000,- Kč + 21% DPH
Na kurzu si budete moci zakoupit za zvýhodněné podmínky publikace s metodikou pro hodnocení budov

Ukončení kurzu: Předání „Osvědčení o absolvování základního kurzu šetrné výstavby“

Další navazující služby NP SBToolCZ v ceně kurzovného: Zařazení do interní databáze NP SBToolCZ a adresáře pro zasílání novinek a nabídek kurzů pro další vzdělávání v oblasti šetrné výstavby.

Termín školení: Kurzy jsou vyhlašovány na určitý termín a nebo dle zájmu, tj. pouze v případě, že dojde k registraci minimálního počtu účastníků (=min. 10 osob). Registraci pro školení proveďte odesláním žádosti na adresu info@sbtool.cz. V žádosti uveďte jméno zájemce a subjekt. Po naplnění požadovaného počtu osob bude vyhlášen termín, který bude oznámen (emailem) registrovaným účastníkům nejpozději dva týdny předem.

V případě zájmu o individuální kurz (méně než 10 osob), zašlete svůj požadavek na kontakt uvedený níže. Obratem Vám sdělíme možnosti.

Organizátor si vyhrazuje právo na změnu lektorů a místa konání.

Bližší informace ke školení Vám poskytne Ing. Martin Vonka, Ph.D., tel.: 224 357 165, e-mail: info@sbtool.cz.