Doplňkové kurzy

Kurzy pro manažery státní správy a soukromého sektoru

Cílová skupina: manažeři státní správy a soukromého sektoru

Cíl kurzu: Seznámení s metodikou SBToolCZ a s požadavky vedoucími k naplňování principů udržitelné výstavby.

Lektoři kurzu:
prof. Ing. Petr Hájek, CSc., Ing. Martin Volf, Ph.D., UCEEB ČVUT v Praze

Program kurzu:
Principy udržitelné výstavby
Úvod do systému certifikací užívaných v ČR
Úvod do SBToolCZ
Požadavky metodiky SBToolCZ na novostavby
Příklady certifikovaných budov
Energetika staveb a jejich environmentální dopady

Délka kurzu: 2,5 hodiny

Cena: 2 400 Kč + 21% DPH
 

Kurzy pro výrobce

Cílová skupina: výrobci stavebních materiálů a konstrukcí

Cíl kurzu: Seznámení výrobců s metodikou SBToolCZ a s požadavky na výrobky, které z metodiky vycházejí, nebo s ní souvisí.

Lektoři kurzu:
Ing. Antonín Lupíšek, Ph.D., Ing. Julie Železná, Ph.D., Fakulta stavební ČVUT v Praze
Ing. Lubomír Keim, CSc., VÚPS – Certifikační společnost

Program kurzu:
Úvod do metodiky SBToolCZ
Požadavky metodiky SBToolCZ na výrobce
Environmentální dopady výrobků
Databáze environmentálních vlastností výrobků ENVIMAT.cz
Environmentální prohlášení o produktu (EPD)

Délka kurzu: 3 hodiny

Místo konání: Fakulta stavební, ČVUT v Praze, Thákurova 7, Praha 6

Cena: 10 000 Kč + 21% DPH
 

Termín školení: Kurzy jsou vyhlašovány na určitý termín a nebo dle zájmu, tj. pouze v případě, že dojde k registraci minimálního počtu účastníků (=min. 10 osob). Registraci pro školení proveďte odesláním žádosti na adresu info@sbtool.cz. V žádosti uveďte jméno zájemce a subjekt. Po naplnění požadovaného počtu osob bude vyhlášen termín, který bude oznámen (emailem) registrovaným účastníkům nejpozději dva týdny předem.

V případě zájmu o individuální kurz (méně než 10 osob), zašlete svůj požadavek na kontakt uvedený níže. Obratem Vám sdělíme možnosti.

Organizátor si vyhrazuje právo na změnu lektorů a místa konání.

Bližší informace ke školení Vám poskytne Ing. Martin Volf, Ph.D., tel.: 224 356 711, e-mail: info@sbtool.cz.

Přihlašování na kurzy zde.