Jiné úvodní blabla

V latině Ex libris znamená „z knih“. Ve skutečnosti se jedná o značku vloženou do knihy, která charakterizuje majitele knihy. Může to být ručně vepsaný symbol, razítko, nálepka. Protože se exlibris stává námětem umělců, stává se také předmětem zájmu sběratelů.

Záměr hodnocení

Kontext

Literatura