Jiné úvodní blabla

V latině Ex libris znamená „z knih“. Ve skutečnosti se jedná o značku vloženou do knihy, která charakterizuje majitele knihy. Může to být ručně vepsaný symbol, razítko, nálepka. Protože se exlibris stává námětem umělců, stává se také předmětem zájmu sběratelů.