L.DOS intro (vi.1)

Kontrolní výpis úvodu kritéria [soubor A_Intro]

Úvod L.DOS intro (vi.1)

Záměr hodnocení

Posouzení dostupných služeb v lokalitě stavby za účelem vytváření fungujících urbanistických celků tvořených dostatečně rozmanitými prvky; snížení environmentální i ekonomické zátěže v důsledku potřeby cestovat za službami.

Kontext

Dobrá dostupnost základních služeb občanům v místě jejich bydliště či zaměstnání zvyšuje kvalitu života jednotlivců i celé komunity. Smyslem kritéria je vést k udržitelnému urbanismu, kdy není nutné cestovat za nejběžnějšími službami a není nutné zatěžovat životní prostředí další dopravou. Zároveň existence služeb v okolí či přímo v obytných komplexech působí preventivně z hlediska bezpečnosti – během pracovní doby nedochází k úplnému vylidnění rezidenčních celků. Existence různých provozů v blízkosti hodnocených budov zvyšuje rozmanitost lokality a zvyšuje urbanistickou hodnotu takového území.

Literatura

Seznam literatury viz samostatná tabulka.

Kontrolní výpis souvisejících modulů v provázaných kritériích [soubor B_Moduly]

Hodnotící moduly (obecný pokyn k modulům)

Toto kritérium hodnotí jednotlivé služby v dílčích modulech. Doporučuje se vyhodnocení zpracovat od modulu „Zatřídění základních služeb“ a celé vyhodnocení zpracovat formou tabulky, viz např. Tab. DOS.2.

Vzdálenost služeb je v tomto kritériu uvažována jako vzdušná vzdálenost od plošného těžiště hodnocené budovy k nejbližšímu vstupu do služby. V případě, že se mezi těmito body nachází liniová překážka, která znemožňuje nebo prodlužuje výrazným způsobem pěší dostupnost služby (např. vodní tok či rychlostní komunikace bez mostu či podchodu), je nutné k tomuto přihlédnout a vzdálenost pro dané místo se uvažuje jako pěší vzdálenost.

Nejspolehlivější metoda pro určení prostorových dat (dostupnost služeb) je založena na využití Geografického informačního systému (GIS). Pomocí GIS se lokalizuje umístění jednotlivých typů služeb a jejich vzdálenost od objektu. Pro lokalizaci lze použít i jinou věrohodnou mapu lokality, rozmístění sledovaných oblastí lze také identifikovat prostřednictvím leteckých či satelitních snímků.

L.DOS Dostupnost služeb (BD vk.1)

Toto kritérium hodnotí jednotlivé služby v dílčích modulech. Doporučuje se vyhodnocení zpracovat od modulu „Zatřídění základních služeb“ a celé vyhodnocení zpracovat formou tabulky, viz např. Tab. DOS.2.

Vzdálenost služeb je v tomto kritériu uvažována jako vzdušná vzdálenost od plošného těžiště hodnocené budovy k nejbližšímu vstupu do služby. V případě, že se mezi těmito body nachází liniová překážka, která znemožňuje nebo prodlužuje výrazným způsobem pěší dostupnost služby (např. vodní tok či rychlostní komunikace bez mostu či podchodu), je nutné k tomuto přihlédnout a vzdálenost pro dané místo se uvažuje jako pěší vzdálenost.

Nejspolehlivější metoda pro určení prostorových dat (dostupnost služeb) je založena na využití Geografického informačního systému (GIS). Pomocí GIS se lokalizuje umístění jednotlivých typů služeb a jejich vzdálenost od objektu. Pro lokalizaci lze použít i jinou věrohodnou mapu lokality, rozmístění sledovaných oblastí lze také identifikovat prostřednictvím leteckých či satelitních snímků.

L.DOS Dostupnost služeb (RD vk.1)

Toto kritérium hodnotí jednotlivé služby v dílčích modulech. Doporučuje se vyhodnocení zpracovat od modulu „Zatřídění základních služeb“ a celé vyhodnocení zpracovat formou tabulky, viz např. Tab. DOS.2.

Vzdálenost služeb je v tomto kritériu uvažována jako vzdušná vzdálenost od plošného těžiště hodnocené budovy k nejbližšímu vstupu do služby. V případě, že se mezi těmito body nachází liniová překážka, která znemožňuje nebo prodlužuje výrazným způsobem pěší dostupnost služby (např. vodní tok či rychlostní komunikace bez mostu či podchodu), je nutné k tomuto přihlédnout a vzdálenost pro dané místo se uvažuje jako pěší vzdálenost.

Nejspolehlivější metoda pro určení prostorových dat (dostupnost služeb) je založena na využití Geografického informačního systému (GIS). Pomocí GIS se lokalizuje umístění jednotlivých typů služeb a jejich vzdálenost od objektu. Pro lokalizaci lze použít i jinou věrohodnou mapu lokality, rozmístění sledovaných oblastí lze také identifikovat prostřednictvím leteckých či satelitních snímků.

L.DOS Dostupnost služeb (AB vk.1)

Toto kritérium hodnotí jednotlivé služby v dílčích modulech. Doporučuje se vyhodnocení zpracovat od modulu „Zatřídění základních služeb“ a celé vyhodnocení zpracovat formou tabulky, viz např. Tab. DOS.2.

Vzdálenost služeb je v tomto kritériu uvažována jako vzdušná vzdálenost od plošného těžiště hodnocené budovy k nejbližšímu vstupu do služby. V případě, že se mezi těmito body nachází liniová překážka, která znemožňuje nebo prodlužuje výrazným způsobem pěší dostupnost služby (např. vodní tok či rychlostní komunikace bez mostu či podchodu), je nutné k tomuto přihlédnout a vzdálenost pro dané místo se uvažuje jako pěší vzdálenost.

Nejspolehlivější metoda pro určení prostorových dat (dostupnost služeb) je založena na využití Geografického informačního systému (GIS). Pomocí GIS se lokalizuje umístění jednotlivých typů služeb a jejich vzdálenost od objektu. Pro lokalizaci lze použít i jinou věrohodnou mapu lokality, rozmístění sledovaných oblastí lze také identifikovat prostřednictvím leteckých či satelitních snímků.

L.DOS Dostupnost služeb (UNI vk.1)

Modul DOS.VZ - Vzdálenost základních služeb

Hodnocení se provádí pro tři vzdálenostní pásma – do 500 m, do 750 m a do 1000 m. Služby vzdálenější než 1 000 m od těžiště budovy do hodnocení nevstupují.

Vzdálenost se vyhodnocuje pomocí mapových podkladů dané lokality. V případě výskytu více služeb stejného typu (např. více prodejen potravin), započítává se pouze jedna, a to ta s nejmenší vzdáleností k těžišti budovy.

Hodnocení se provede do souhrnné tabulky (viz např. Tab. DOS.1), kde se každé hodnocené službě přidělí kreditové ohodnocení KDOS.VZ podle Tab. DOS.VZ.1.

Tab. DOS.VZ.1: Kreditové ohodnocení vzdáleností

Vzdálenost služby

Kredity KDOS.VZ

méně než 500 m

10

od 500 m (včetně) do 750 m (mimo)

7

od 750 m (včetně) do 1 000 m (mimo)

5

od 1 000 m včetně

0

Modul DOS.ZB - Zatřídění základních služeb pro budovy pro bydlení

Provede se rozdělení služeb dostupných v lokalitě do třech tříd podle Tab. DOS.ZB.1. Dostupnou službou se myslí taková, která je do vzdálenosti 1000 m.

Tab. DOS.ZB.1: Třídy služeb pro stavby pro bydlení

Třída 1 Třída 2 Třída 3
Prodejna potravin Pošta Úřad
Základní škola Bankomat Kostel, synagoga, mešita nebo jiná náboženská stavba
Mateřská škola Lékárna Nákupní centrum
Jesle Lékař / poliklinika Květinářství
Výdejní místo pro e-shopy a doručovací služby Restaurace / hospoda / bar Banka
Domácí potřeby Čistírna
Drogerie Kulturní centrum
Sportovní areál (komerční) Kino
Základní umělecká škola

Je-li to potřeba, může provést auditor zařazení dalších služeb (v Tab. DOS.ZB.1 neuvedených) do jednotlivých tříd podle následujícího klíče:

  • v třídě 1 jsou služby, u kterých se předpokládá pravidelné a časté používání uživateli budovy;
  • třída 2 jsou služby, jejichž využití je občasné, ale jsou využívané většinou uživatelů budovy;
  • ve třídě 3 jsou služby, jejichž využití je nepravidelné a využívá je menší část uživatelů budovy, ale jejich přítomnost zvyšuje hodnotu lokality.

Každé dostupné službě se přidělí kreditové ohodnocení KDOS.ZB za odpovídající třídu podle Tab. DOS.ZB.2.

Tab. DOS.ZB.2: Kreditové ohodnocení třídy služeb

Třída služeb

Kredity KDOS.ZB

1

4

2

3

3

1

Modul DOS.ZA - Zatřídění základních služeb pro administrativní budovy

Provede se rozdělení služeb dostupných v lokalitě do třech tříd podle Tab. DOS.ZA.1. Dostupnou službou se myslí taková, která je do vzdálenosti 1000 m.

 Tab. DOS.ZA.1: Třídy služeb pro administrativní budovy

Třída 1 Třída 2 Třída 3
Pošta Lékárna Banka
Úřad Lékař / poliklinika Kostel, synagoga, mešita nebo jiná náboženská stavba
Restaurace / hospoda / jídelna Papírnictví Květinářství
Prodejna potravin Bankomat Čistírna
Sportovní areál (komerční) Nákupní centrum Kopírovací služba
Mateřská školka    
Základní škola    
Výdejní místo pro e-shopy a doručovací služby    

Je-li to potřeba, může provést auditor zařazení dalších služeb (v Tab. DOS.ZA.1 neuvedených) do jednotlivých tříd podle následujícího klíče:

  • ve třídě 1 jsou služby, u kterých se předpokládá pravidelné a časté používání uživateli administrativní budovy;
  • třída 2 jsou služby, jejichž využití je občasné, ale jsou využívané většinou uživatelů administrativní budovy;
  • ve třídě 3 jsou služby, jejichž využití je nepravidelné a využívá je menší část uživatelů budovy, ale jejich přítomnost zvyšuje hodnotu lokality.

Každé dostupné službě se přidělí kreditové ohodnocení KDOS.ZA za odpovídající třídu podle Tab. DOS.ZA.2.

Tab. DOS.ZA.2: Kreditové ohodnocení třídy služeb

Třída služeb

Kredity KDOS.ZA

1

4

2

3

3

1

Modul DOS.ZU - Zatřídění základních služeb pro budovy terciárního vzdělávání

Provede se rozdělení služeb dostupných v lokalitě do třech tříd podle Tab. DOS.ZU.1. Dostupnou službou se myslí taková, která je do vzdálenosti 1000 m.

 Tab. DOS.ZU.1: Třídy služeb pro budovy terciárního vzdělávání

Třída 1 Třída 2 Třída 3
Kopírovací služba Lékárna Banka
Papírnictví Lékař / poliklinika Kostel, synagoga, mešita nebo jiná náboženská stavba
Restaurace / hospoda / jídelna Základní škola Květinářství
Prodejna potravin Drogerie, domácí potřeby Čistírna
Obchod se studijními pomůckami Nákupní centrum Pošta
Sportovní areál (komerční) Kulturní centrum Úřad
Kavárna / bar Kino  
Výdejní místo pro e-shopy a doručovací služby Obchod s elektronikou  
Knihovna, školní knihovna, čítárna, studovna, respirium …  Bankomat  
Mateřská školka    
     

Je-li to potřeba, může provést auditor zařazení dalších služeb (v Tab. DOS.ZU.1 neuvedených) do jednotlivých tříd podle následujícího klíče:

  • ve třídě 1 jsou služby, u kterých se předpokládá pravidelné a časté používání uživateli budovy;
  • třída 2 jsou služby, jejichž využití je občasné, ale jsou využívané většinou uživatelů  budovy;
  • ve třídě 3 jsou služby, jejichž využití je nepravidelné a využívá je menší část uživatelů budovy, ale jejich přítomnost zvyšuje hodnotu lokality.

Každé dostupné službě se přidělí kreditové ohodnocení KDOS.ZU za odpovídající třídu podle Tab. DOS.ZU.2.

Tab. DOS.ZU.2: Kreditové ohodnocení třídy služeb

Třída služeb

Kredity KDOS.ZU

1

4

2

3

3

1

Kontrolní výpis souvisejících závěrů kritérií [soubory C_Závěr]

Závěr kritéria L.DOS Dostupnost služeb (BD vk.1)

Pokyny pro vyhodnocení

Hodnocení Poznámky a pokyny ke zpracování
Certifikace návrhu budovy Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav.
Certifikace budovy Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav.
Shell and Core Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav.
Rekonstrukce Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav.

Indikátor

Kreditové ohodnocení na základě dostupnosti různých typů služeb a jejich vzdálenosti.


Celkové vyhodnocení kritéria

Výsledné kreditové ohodnocení se stanoví dle vzorce:


$ K_{\textup{DOS}} = \sum_{i=1}^{n}\left ( K_{\textup{DOS.ZB,}i}\times K_{\textup{DOS.VZ,}i}\right ) $

kde:

KDOS je výsledné kreditové ohodnocení dostupnosti služeb;

KDOS.ZB je kreditové ohodnocení zatřídění základních služeb pro budovy pro bydlení;

KDOS.VZ je kreditové ohodnocení vzdálenosti základních služeb.


Specifické kriteriální meze

Do kriteriálních mezí vstupuje výsledné kreditové ohodnocení KDOS.

Tab. DOS.1: Kriteriální meze pro DOS Dostupnost služeb

Výsledné kreditové ohodnocení KDOS

Body

≤ 100

0

124

1

148

2

172

3

196

4

220

5

244

6

268

7

292

8

316

9

≥ 340

10

Mezilehlé hodnoty se lineárně interpolují.

Závěr kritéria L.DOS Dostupnost služeb (RD vk.1)

Pokyny pro vyhodnocení

Hodnocení Poznámky a pokyny ke zpracování
Certifikace návrhu budovy Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav.
Certifikace budovy Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav.
Shell and Core Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav.
Rekonstrukce Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav.

Indikátor

Kreditové ohodnocení na základě dostupnosti různých typů služeb a jejich vzdálenosti.


Celkové vyhodnocení kritéria

Výsledné kreditové ohodnocení se stanoví dle vzorce:


$ K_{\textup{DOS}} = \sum_{i=1}^{n}\left ( K_{\textup{DOS.ZB,}i}\times K_{\textup{DOS.VZ,}i}\right ) $

kde:

KDOS je výsledné kreditové ohodnocení dostupnosti služeb;

KDOS.ZB je kreditové ohodnocení zatřídění základních služeb pro budovy pro bydlení;

KDOS.VZ je kreditové ohodnocení vzdálenosti základních služeb.


Specifické kriteriální meze

Do kriteriálních mezí vstupuje výsledné kreditové ohodnocení KDOS.

Tab. DOS.1: Kriteriální meze pro DOS Dostupnost služeb

Výsledné kreditové ohodnocení KDOS

Body

≤ 100

0

124

1

148

2

172

3

196

4

220

5

244

6

268

7

292

8

316

9

≥ 340

10

Mezilehlé hodnoty se lineárně interpolují.

Závěr kritéria L.DOS Dostupnost služeb (AB vk.1)

Pokyny pro vyhodnocení

Hodnocení Poznámky a pokyny ke zpracování
Certifikace návrhu budovy Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav.
Certifikace budovy Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav.
Shell and Core Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav.
Rekonstrukce Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav.

Indikátor

Kreditové ohodnocení na základě dostupnosti různých typů služeb a jejich vzdálenosti.


Celkové vyhodnocení kritéria

Výsledné kreditové ohodnocení se stanoví dle vzorce:


$ K_{\textup{DOS}} = \sum_{i=1}^{n}\left ( K_{\textup{DOS.ZA,}i}\times K_{\textup{DOS.VZ,}i}\right ) $

kde:

KDOS je výsledné kreditové ohodnocení dostupnosti služeb;

KDOS.ZA je kreditové ohodnocení zatřídění základních služeb;

KDOS.VZ je kreditové ohodnocení vzdálenosti základních služeb.


Specifické kriteriální meze

Do kriteriálních mezí vstupuje výsledné kreditové ohodnocení KDOS.

Tab. DOS.1: Kriteriální meze pro DOS Dostupnost služeb

Výsledné kreditové ohodnocení KDOS

Body

≤ 100

0

124

1

148

2

172

3

196

4

220

5

244

6

268

7

292

8

316

9

≥ 340

10

Mezilehlé hodnoty se lineárně interpolují.

Závěr kritéria L.DOS Dostupnost služeb (UNI vk.1)

Pokyny pro vyhodnocení

Hodnocení Poznámky a pokyny ke zpracování
Certifikace návrhu budovy Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav.
Certifikace budovy Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav.
Shell and Core Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav.
Rekonstrukce Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav.

Indikátor

Kreditové ohodnocení na základě dostupnosti různých typů služeb a jejich vzdálenosti.


Celkové vyhodnocení kritéria

Výsledné kreditové ohodnocení se stanoví dle vzorce:


$ K_{\textup{DOS}} = \sum_{i=1}^{n}\left ( K_{\textup{DOS.ZU,}i}\times K_{\textup{DOS.VZ,}i}\right ) $

kde:

KDOS je výsledné kreditové ohodnocení dostupnosti služeb;

KDOS.ZU je kreditové ohodnocení zatřídění základních služeb;

KDOS.VZ je kreditové ohodnocení vzdálenosti základních služeb.


Specifické kriteriální meze

Do kriteriálních mezí vstupuje výsledné kreditové ohodnocení KDOS.

Tab. DOS.1: Kriteriální meze pro DOS Dostupnost služeb

Výsledné kreditové ohodnocení KDOS

Body

≤ 100

0

124

1

148

2

172

3

196

4

220

5

244

6

268

7

292

8

316

9

≥ 340

10

Mezilehlé hodnoty se lineárně interpolují.