L.KRI intro (vi.1)

Kontrolní výpis úvodu kritéria [soubor A_Intro]

Úvod L.KRI intro (vi.1)

Záměr hodnocení

Zhodnocení rizika kriminality a obavy z kriminality v lokalitě, resp. ve vystavěném prostředí.

Kontext

Evropská charta měst zaručuje základní občanské právo obyvatel evropských měst na „bezpečné město bez kriminality, delikvence a násilí“, založené na principu nezávislého rozvoje osídlení a nikoli na privilegovaných a oddělených prostorech, které by se staly izolovaným územím.

Prevence kriminality a zmenšení strachu prostřednictvím urbanistického řešení je jedním z klíčových cílů konečné deklarace Mezinárodní konference v Erfurtu v roce 1997, kdy bylo stanoveno, že: „kriminalita a obava z kriminality a pocit nejistoty v evropských městech jsou hlavními problémy působícími na obyvatele a nalezení uspokojivých řešení těchto problémů je jedním z hlavních faktorů vedoucích ke klidu a stabilitě“.

Prevence kriminality ve vystavěném prostředí je založena na tzv. Situační prevenci kriminality, která je praktickou aplikací teorie příležitosti. Cílem Situační prevence kriminality je:

  • redukovat příležitosti ke kriminalitě,
  • zvyšovat riziko odhalení,
  • minimalizovat užitek z kriminální činnosti,
  • posilovat povědomí, že kriminalita není tolerována,
  • poskytovat asistenci a informace potenciálním či aktuálním obětem.

Literatura

Seznam literatury viz samostatná tabulka.

Kontrolní výpis souvisejících modulů v provázaných kritériích [soubor B_Moduly]

Modul KRI.RK - Posouzení rizik kriminality

Krok 1: Identifikace lokality a posudek rizik kriminality

Provede se stručné zhodnocení potenciálních rizik kriminality, jehož součástí je identifikace lokality:

  • KDE – Popis lokality (určení fyzické charakteristiky lokality);
  • CO – Statistiky kriminality (problémy s kriminalitou);
  • KDO – Socio‐ekonomické a demografické informace (popis uživatelů).

Krok 2: Podrobné hodnocení rizik kriminality

Druhým krokem je posouzení kriminality (identifikace možných budoucích problémů kriminality) pomocí Bezpečnostního auditu podle přílohy D.2 normy ČSN P CEN/TS 14383‐2. V případě, že se některé otázky neuplatňují pro daný projekt, vynechají se. Na otázky je možné výjimečně odpovídat ano / ne. Vhodnější je odpověď rozvinout do popisu plánovaného záměru. Pro lepší pochopení otázek lze využít průvodce problematikou dostupného na www.labqus.net (Crime prevention guidelines for urban planning and design).

Krok 3: Identifikace problémů s kriminalitou a potenciálu pro zlepšení

V tomto kroku se na základě provedeného posouzení kriminality provede identifikace problémů s kriminalitou. Konkrétní problémy jsou začleněny do skupin dle základních principů uvedených v příloze D.1 normy ČSN P CEN/TS 14383‐2.

Krok 4: Návrhy detailních plánů pro zlepšení (obsahující konkrétní prostředky a strategie)

Tento krok obnáší návrh změn reflektující identifikovaná rizika dle struktury základních principů uvedených v příloze D.1 normy ČSN P CEN/TS 14383‐2.

Kreditové ohodnocení modulu KRI.RK se provede dle Tab. KRI.RK.1.

Tab. KRI.RK.1: Kreditové ohodnocení posouzení rizik kriminality

Dosažený stupeň v procesu prevence kriminality

Kredity KKRI.RK

Prevence kriminality není neřešena

0

Je proveden Krok 1

2

Jsou provedeny Kroky 1–2 včetně

6

Jsou provedeny Kroky 1–3 včetně

8

Jsou provedeny Kroky 1–4 včetně

10

Kontrolní výpis souvisejících závěrů kritérií [soubory C_Závěr]

Závěr kritéria L.KRI Prevence kriminality (AB vk.1)

Pokyny pro vyhodnocení

Hodnocení Poznámky a pokyny ke zpracování
Certifikace návrhu budovy Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav.
Certifikace budovy Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav.
Shell and Core Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav.
Rekonstrukce Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav.

Indikátor

Kreditové ohodnocení provedení jednotlivých kroků v procesu komplexního multikriteriálního přístupu dle ČSN P CEN/TS 14383‐2.


Celkové vyhodnocení kritéria

Výsledné kreditové ohodnocení se stanoví dle vzorce:


$ K_{\textup{KRI}}=K_{\textup{KRI.RK}} $

kde:

KKRI je výsledné kreditové ohodnocení prevence kriminality;

KKRI.RK je kreditové ohodnocení posouzení rizik kriminality.


Specifické kriteriální meze

Do kriteriálních mezí vstupuje výsledné kreditové ohodnocení prevence kriminality KKRI.

Tab. KRI.1: Kriteriální meze pro KRI Prevence kriminality

Výsledné kreditové ohodnocení KKRI

Body

0

0

10

10

Mezilehlé hodnoty se lineárně interpolují.

Závěr kritéria L.KRI Prevence kriminality (BD vk.1)

Pokyny pro vyhodnocení

Hodnocení Poznámky a pokyny ke zpracování
Certifikace návrhu budovy Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav.
Certifikace budovy Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav.
Shell and Core Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav.
Rekonstrukce Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav.

Indikátor

Kreditové ohodnocení provedení jednotlivých kroků v procesu komplexního multikriteriálního přístupu dle ČSN P CEN/TS 14383‐2.


Celkové vyhodnocení kritéria

Výsledné kreditové ohodnocení se stanoví dle vzorce:


$ K_{\textup{KRI}}=K_{\textup{KRI.RK}} $

kde:

KKRI je výsledné kreditové ohodnocení prevence kriminality;

KKRI.RK je kreditové ohodnocení posouzení rizik kriminality.


Specifické kriteriální meze

Do kriteriálních mezí vstupuje výsledné kreditové ohodnocení prevence kriminality KKRI.

Tab. KRI.1: Kriteriální meze pro KRI Prevence kriminality

Výsledné kreditové ohodnocení KKRI

Body

0

0

10

10

Mezilehlé hodnoty se lineárně interpolují.

Závěr kritéria L.KRI Prevence kriminality (EDU vk.1)

Pokyny pro vyhodnocení

Hodnocení Poznámky a pokyny ke zpracování
Certifikace návrhu budovy Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav.
Certifikace budovy Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav.
Shell and Core Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav.
Rekonstrukce Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav.

Indikátor

Kreditové ohodnocení provedení jednotlivých kroků v procesu komplexního multikriteriálního přístupu dle ČSN P CEN/TS 14383‐2.


Celkové vyhodnocení kritéria

Výsledné kreditové ohodnocení se stanoví dle vzorce:


$ K_{\textup{KRI}}=K_{\textup{KRI.RK}} $

kde:

KKRI je výsledné kreditové ohodnocení prevence kriminality;

KKRI.RK je kreditové ohodnocení posouzení rizik kriminality.


Specifické kriteriální meze

Do kriteriálních mezí vstupuje výsledné kreditové ohodnocení prevence kriminality KKRI.

Tab. KRI.1: Kriteriální meze pro KRI Prevence kriminality

Výsledné kreditové ohodnocení KKRI

Body

0

0

10

10

Mezilehlé hodnoty se lineárně interpolují.

Závěr kritéria L.KRI Prevence kriminality (RD vk.1)

Pokyny pro vyhodnocení

Hodnocení Poznámky a pokyny ke zpracování
Certifikace návrhu budovy Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav.
Certifikace budovy Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav.
Shell and Core Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav.
Rekonstrukce Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav.

Indikátor

Kreditové ohodnocení provedení jednotlivých kroků v procesu komplexního multikriteriálního přístupu dle ČSN P CEN/TS 14383‐2.


Celkové vyhodnocení kritéria

Výsledné kreditové ohodnocení se stanoví dle vzorce:


$ K_{\textup{KRI}}=K_{\textup{KRI.RK}} $

kde:

KKRI je výsledné kreditové ohodnocení prevence kriminality;

KKRI.RK je kreditové ohodnocení posouzení rizik kriminality.


Specifické kriteriální meze

Do kriteriálních mezí vstupuje výsledné kreditové ohodnocení prevence kriminality KKRI.

Tab. KRI.1: Kriteriální meze pro KRI Prevence kriminality

Výsledné kreditové ohodnocení KKRI

Body

0

0

10

10

Mezilehlé hodnoty se lineárně interpolují.

Závěr kritéria L.KRI Prevence kriminality (UNI vk.1)

Pokyny pro vyhodnocení

Hodnocení Poznámky a pokyny ke zpracování
Certifikace návrhu budovy Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav.
Certifikace budovy Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav.
Shell and Core Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav.
Rekonstrukce Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav.

Indikátor

Kreditové ohodnocení provedení jednotlivých kroků v procesu komplexního multikriteriálního přístupu dle ČSN P CEN/TS 14383‐2.


Celkové vyhodnocení kritéria

Výsledné kreditové ohodnocení se stanoví dle vzorce:


$ K_{\textup{KRI}}=K_{\textup{KRI.RK}} $

kde:

KKRI je výsledné kreditové ohodnocení prevence kriminality;

KKRI.RK je kreditové ohodnocení posouzení rizik kriminality.


Specifické kriteriální meze

Do kriteriálních mezí vstupuje výsledné kreditové ohodnocení prevence kriminality KKRI.

Tab. KRI.1: Kriteriální meze pro KRI Prevence kriminality

Výsledné kreditové ohodnocení KKRI

Body

0

0

10

10

Mezilehlé hodnoty se lineárně interpolují.