C.MAR intro (vi.1)

Kontrolní výpis úvodu kritéria [soubor A_Intro]

Úvod C.MAR intro (vi.1)

Záměr hodnocení

Záměrem tohoto kritéria je snazší přístup uživatelů budovy k informacím o spotřebě energií a vody. Přímá kontrola aktuální spotřeby napomáhá uživatelům identifikovat místa, která se dají využít k optimalizaci provozních nákladů a environmentálních dopadů spojených se spotřebou energií a vody. Uživatel má přehled o vývoji spotřeb, dle kterého může upravit svůj režim. Spolu se spotřebou energií a vody se dají kontrolovat také parametry vnitřního prostředí jako teplota, vlhkost vzduchu či koncentrace CO2. Spojení se systémem měření a regulace pak uživatelům umožňuje regulovat parametry vnitřního prostředí v jednotlivých prostorách.

Kontext

Předmětem tohoto kritéria je umožnit uživatelům sledovat spotřeby energií a vody pro funkčně vymezenou část (bytovou jednotku, rodinný dům, třídu, jídelnu, tělocvičnu apod.) S tímto je spojena jejich motivace ke snížení provozních energií a vody. Snadno pak mohou vidět přímý vliv provozu či používaných spotřebičů na odběry energií, poznat vliv způsobu větrání či vztah mezi funkcí žaluzií a energetickou náročností svého bytu. Díky inteligentnímu systému měření a regulace by měli být schopni predikovat vývoj spotřeb energií a vody včetně ceny na měsíc (rok) dopředu a optimalizovat ho. Ve stávajících podmínkách většiny staveb je uživatel odkázán na roční zpětné vyúčtování jednotlivých spotřeb, kde není schopen rozpoznat přímý vliv svého chování.

Hodnocená jednotka se liší podle typologie. V bytových a rodinných domech se posuzuje byt. U školských budov je hodnocenou jednotkou celý areál.

Uživatelům bytových domů by zároveň mělo být umožněno sledovat spotřebu energií společných prostor objektu. V tomto smyslu by měli být obyvatelé schopni nastavit si svůj vlastní energetický management a měli by být seznámeni s energetickým managementem bytového domu jako celku. Toto pak také přispívá ke zvýšení uživatelského komfortu a snížení provozních spotřeb.

Literatura

Seznam literatury viz samostatná tabulka.

Kontrolní výpis souvisejících modulů v provázaných kritériích [soubor B_Moduly]

Modul MAR.DF - Doplňkové funkce koncových zařízení zobrazujících spotřeby energií

Na základě dostupných doplňkových funkcí koncových zařízení se přiřadí kredity dle Tab. MAR.DF.1.

Tab. MAR.DF.1: Doplňkové funkce koncových zařízení zobrazujících spotřeby energií

Dostupné doplňkové funkce

Kredity KMAR.DF

Zařízení umožňuje snadnou predikci spotřeb základních energií a vody do budoucna.

+1

Spolu s energiemi je možné zobrazit i údaje s parametry vnitřního prostředí hodnocených jednotek, případně jejich jednotlivých částí.

+1

Zařízení umožňuje také regulaci parametrů vnitřního prostředí hodnocené jednotky.

+1

Data aktuálních spotřeb a možnosti ovládání jsou uživateli zpřístupněny také pomocí připojení k internetu.

+1

Pro uživatele je vytvořena informační brožura k energetickému managementu a přesný návod na ovládání systému měření spotřeb energií a vody.

+1

Pokud kreditové ohodnocení KMAR.DF vychází pro různé hodnocené jednotky odlišně, výsledné kreditové ohodnocení KMAR.DF se spočítá jako vážený průměr přes podlahové plochy daných jednotek.

Modul MAR.PM - Počet přiváděných médií s detailním přehledem o spotřebě

Vždy se uvažují pouze ty typy médií, které jsou do hodnocené jednotky skutečně přivedeny – to zohledňuje koeficient a, který vyjadřuje počet přiváděných typů médií. Může se jednat například o teplo, plyn, elektřinu, vodu, uhlí, dřevo, pelety, … .

Aktuální spotřebou je myšleno zobrazení spotřeb pro ten daný moment – umožní sledovat výkyvy při porovnání se statistickou spotřebou (níže).

Statistickou spotřebou je myšlen přehled spotřeb energií a vody za uplynulá období (min. 2 roky zpět s možností zobrazení denních spotřeb).

Kreditové ohodnocení měření typů vstupních energií a vody v rámci hodnocené jednotky je:

$K_{\textup{MAR.PM}}=\frac{5\cdot b}{a}$

kde:

KMAR.PM je kreditové ohodnocení počtu přiváděných médií s detailním přehledem o spotřebě[-];

a je koeficient vyjadřující počet přiváděných typů médií (např. jsou-li přiváděny elektřina, plyn a voda, pak a = 3) [-];

b je koeficient vyjadřující počet přiváděných typů médií, které zároveň mají koncové zařízení zobrazující aktuální i statistické spotřeby daného média (např. je-li koncové zařízení zobrazující aktuální a statistické spotřeby pro elektřinu a vodu, pak b = 2), přičemž ba [-].

Pokud kreditové ohodnocení KMAR.PM vychází pro různé hodnocené jednotky odlišně, výsledné kreditové ohodnocení KMAR.PM se spočítá jako vážený průměr přes podlahové plochy daných jednotek.

Modul MAR.DB - Doplňkové funkce koncových zařízení zobrazujících spotřeby energií

Na základě dostupných doplňkových funkcí koncových zařízení se přiřadí kredity dle Tab. MAR.DB.1.

Tab. MAR.DB.1: Doplňkové funkce koncových zařízení zobrazujících spotřeby energií

Dostupné doplňkové funkce

Kredity KMAR.DB

Zařízení umožňuje snadnou predikci spotřeb základních energií a vody do budoucna.

+1

Spolu s energiemi je možné zobrazit i údaje s parametry vnitřního prostředí hodnocených jednotek, případně jejich jednotlivých částí.

+1

Vedle spotřeb týkajících se přímo daného bytu je na koncovém zařízení možné zobrazit aktuální spotřeby i statistické spotřeby společných prostor bytového domu.

+1

Zařízení umožňuje také regulaci parametrů vnitřního prostředí hodnocené jednotky.

+1

Data aktuálních spotřeb a možnosti ovládání jsou uživateli zpřístupněna také pomocí připojení k internetu.

+1

Pro uživatele je vytvořena informační brožura k energetickému managementu a přesný návod na ovládání systému měření spotřeb energií a vody.

+1

Pokud kreditové ohodnocení KMAR.DB vychází pro různé hodnocené jednotky odlišně, výsledné kreditové ohodnocení KMAR.DB se spočítá jako vážený průměr přes podlahové plochy daných jednotek.

Kontrolní výpis souvisejících závěrů kritérií [soubory C_Závěr]

Závěr kritéria C.MAR Měření spotřeb energií a vody (AB vk.1)

Pokyny pro vyhodnocení

Hodnocení Poznámky a pokyny ke zpracování
Certifikace návrhu budovy Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav.
Certifikace budovy Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav.
Shell and Core Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav.
Rekonstrukce Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav.

Indikátor

Kreditové ohodnocení vyjadřující možnost mít detailní přehled o spotřebě energií a vody a snadno měnit a kontrolovat parametry vnitřního prostředí.


Celkové vyhodnocení kritéria

Výsledné kreditové ohodnocení se stanoví dle vzorce:


$K_{\textup{MAR}}=K_{\textup{MAR.PM}}+K_{\textup{MAR.DF}}$

kde:

KMAR je výsledné kreditové ohodnocení měření spotřeb energií a vody;

KMAR.PM je kreditové ohodnocení počtu přiváděných médií s detailním přehledem o spotřebě;

KMAR.DF je kreditové ohodnocení doplňkových funkcí koncových zařízení zobrazujících spotřeby energií.


Specifické kriteriální meze

Do kriteriálních mezí vstupuje výsledné kreditové ohodnocení měření spotřeb energií a vody KMAR.

Tab. MAR.1: Kriteriální meze pro MAR Měření spotřeb energií a vody

Výsledné kreditové ohodnocení KMAR

Body

0

0

10

10

Mezilehlé hodnoty lze lineárně interpolovat.

Závěr kritéria C.MAR Měření spotřeb energií a vody (BD vk.1)

Pokyny pro vyhodnocení

Hodnocení Poznámky a pokyny ke zpracování
Certifikace návrhu budovy Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav.
Certifikace budovy Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav.
Shell and Core Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav.
Rekonstrukce Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav.

Indikátor

Kreditové ohodnocení vyjadřující možnost obyvatel jednotlivých bytových jednotek mít detailní přehled o spotřebě energií a vody a snadno měnit a kontrolovat parametry vnitřního prostředí.


Celkové vyhodnocení kritéria

Výsledné kreditové ohodnocení se stanoví dle vzorce:


$K_{\textup{MAR}}=K_{\textup{MAR.PM}}+K_{\textup{MAR.DB}}$

kde:

KMAR je výsledné kreditové ohodnocení měření spotřeb energií a vody;

KMAR.PM je kreditové ohodnocení počtu přiváděných médií s detailním přehledem o spotřebě;

KMAR.DB je kreditové ohodnocení doplňkových funkcí koncových zařízení zobrazujících spotřeby energií.


Specifické kriteriální meze

Do kriteriálních mezí vstupuje výsledné kreditové ohodnocení měření spotřeb energií a vody KMAR.

Tab. MAR.1: Kriteriální meze pro MAR Měření spotřeb energií a vody

Výsledné kreditové ohodnocení KMAR

Body

0

0

10

10

Mezilehlé hodnoty lze lineárně interpolovat.

Závěr kritéria C.MAR Měření spotřeb energií a vody (EDU vk.1)

Pokyny pro vyhodnocení

Hodnocení Poznámky a pokyny ke zpracování
Certifikace návrhu budovy Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav.
Certifikace budovy Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav.
Shell and Core Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav.
Rekonstrukce Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav.

Indikátor

Kreditové ohodnocení vyjadřující možnost vedení školy a zřizovatele mít detailní přehled o spotřebě energií a vody a snadno měnit a kontrolovat parametry vnitřního prostředí.


Celkové vyhodnocení kritéria

Výsledné kreditové ohodnocení se stanoví dle vzorce:


$K_{\textup{MAR}}=K_{\textup{MAR.PM}}+K_{\textup{MAR.DF}}$

kde:

KMAR je výsledné kreditové ohodnocení měření spotřeb energií a vody;

KMAR.PM je kreditové ohodnocení počtu přiváděných médií s detailním přehledem o spotřebě;

KMAR.DF je kreditové ohodnocení doplňkových funkcí koncových zařízení zobrazujících spotřeby energií.


Specifické kriteriální meze

Do kriteriálních mezí vstupuje výsledné kreditové ohodnocení měření spotřeb energií a vody KMAR.

Tab. MAR.1: Kriteriální meze pro MAR Měření spotřeb energií a vody

Výsledné kreditové ohodnocení KMAR

Body

0

0

10

10

Mezilehlé hodnoty lze lineárně interpolovat.

Závěr kritéria C.MAR Měření spotřeb energií a vody (RD vk.1)

Pokyny pro vyhodnocení

Hodnocení Poznámky a pokyny ke zpracování
Certifikace návrhu budovy Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav.
Certifikace budovy Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav.
Shell and Core Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav.
Rekonstrukce Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav.

Indikátor

Kreditové ohodnocení vyjadřující možnost obyvatel rodinného domu mít detailní přehled o spotřebě energií a vody a snadno měnit a kontrolovat parametry vnitřního prostředí.


Celkové vyhodnocení kritéria

Výsledné kreditové ohodnocení se stanoví dle vzorce:


$K_{\textup{MAR}}=K_{\textup{MAR.PM}}+K_{\textup{MAR.DF}}$

kde:

KMAR je výsledné kreditové ohodnocení měření spotřeb energií a vody;

KMAR.PM je kreditové ohodnocení počtu přiváděných médií s detailním přehledem o spotřebě;

KMAR.DF je kreditové ohodnocení doplňkových funkcí koncových zařízení zobrazujících spotřeby energií.


Specifické kriteriální meze

Do kriteriálních mezí vstupuje výsledné kreditové ohodnocení měření spotřeb energií a vody KMAR.

Tab. MAR.1: Kriteriální meze pro MAR Měření spotřeb energií a vody

Výsledné kreditové ohodnocení KMAR

Body

0

0

10

10

Mezilehlé hodnoty se lineárně interpolují.

Závěr kritéria C.MAR Měření spotřeb energií a vody (UNI vk.1)

Pokyny pro vyhodnocení

Hodnocení Poznámky a pokyny ke zpracování
Certifikace návrhu budovy Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav.
Certifikace budovy Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav.
Shell and Core Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav.
Rekonstrukce Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav.

Indikátor

Kreditové ohodnocení vyjadřující možnost mít detailní přehled o spotřebě energií a vody a snadno měnit a kontrolovat parametry vnitřního prostředí.


Celkové vyhodnocení kritéria

Výsledné kreditové ohodnocení se stanoví dle vzorce:


$K_{\textup{MAR}}=K_{\textup{MAR.PM}}+K_{\textup{MAR.DF}}$

kde:

KMAR je výsledné kreditové ohodnocení měření spotřeb energií a vody;

KMAR.PM je kreditové ohodnocení počtu přiváděných médií s detailním přehledem o spotřebě;

KMAR.DF je kreditové ohodnocení doplňkových funkcí koncových zařízení zobrazujících spotřeby energií.


Specifické kriteriální meze

Do kriteriálních mezí vstupuje výsledné kreditové ohodnocení měření spotřeb energií a vody KMAR.

Tab. MAR.1: Kriteriální meze pro MAR Měření spotřeb energií a vody

Výsledné kreditové ohodnocení KMAR

Body

0

0

10

10

Mezilehlé hodnoty lze lineárně interpolovat.