S.STI intro (vi.1)

Kunová | SBToolCZ Pavla

Kontrolní výpis úvodu kritéria [soubor A_Intro]

Úvod S.STI intro (vi.1)

Záměr hodnocení

Záměrem hodnocení je vysoký uživatelský komfort budovy. Hlavním prostředkem je omezení stresujících faktorů v pracovním prostředí a jejich nahrazení prvky, které uklidňují a stimulují.

Kontext

Provozní náklady na kancelářské budovy jsou ve srovnání s náklady na pracovní sílu během celého životního cyklu budovy nepoměrně menší. Zlepšení produktivity zaměstnanců lze proto vyjádřit i jako finanční úsporu během provozní fáze objektu, viz Obr. STI.1. Jedním z cílů každého zaměstnavatele by také mělo být udržet si stálé zaměstnance. Odchod zaměstnanců a zaučování nových mohou společnosti působící v administrativní budově přinášet zbytečné náklady. Na tomto se motivace pracovníků a příjemné prostředí podílí velkou měrou. Podle studie provedené britskou organizací CABE ovlivňuje nejbližší okolí pracoviště z 24 % spokojenost člověka se zaměstnáním, viz. Obr. STI.2.


Obr. STI.1: Rozpis nákladů administrativních budov – výstavba + průběh 25 let [%] (Zdroj dat: CABE)

Například zvýšení produktivity zaměstnanců o pouhé 1 % může téměř vyrovnat společnosti celoroční účet za energii. To je důvodem, proč někteří investoři neváhají zahrnout koncept pozitivní stimulace do návrhu objektu svých kanceláří, aby zvýšili produktivitu zaměstnanců.
Obr. STI.2: Poměry vlivů na zaměstnance (Zdroj dat: CABE)

Literatura

Seznam literatury viz samostatná tabulka.

Kontrolní výpis souvisejících modulů v provázaných kritériích [soubor B_Moduly]

Kontrolní výpis souvisejících závěrů kritérií [soubory C_Závěr]