S.STI intro (vi.1)

Kontrolní výpis úvodu kritéria [soubor A_Intro]

Úvod S.STI intro (vi.1)

Záměr hodnocení

Záměrem hodnocení je vysoký uživatelský komfort budovy. Hlavním prostředkem je omezení stresujících faktorů v pracovním prostředí a jejich nahrazení prvky, které uklidňují a stimulují.

Kontext

Provozní náklady na kancelářské budovy jsou ve srovnání s náklady na pracovní sílu během celého životního cyklu budovy nepoměrně menší. Zlepšení produktivity zaměstnanců lze proto vyjádřit i jako finanční úsporu během provozní fáze objektu, viz Obr. STI.1. Jedním z cílů každého zaměstnavatele by také mělo být udržet si stálé zaměstnance. Odchod zaměstnanců a zaučování nových mohou společnosti působící v administrativní budově přinášet zbytečné náklady. Na tomto se motivace pracovníků a příjemné prostředí podílí velkou měrou. Podle studie provedené britskou organizací CABE ovlivňuje nejbližší okolí pracoviště z 24 % spokojenost člověka se zaměstnáním, viz. Obr. STI.2.

Chart by Visualizer

Obr. STI.1: Rozpis nákladů administrativních budov – výstavba + průběh 25 let [%] (Zdroj dat: CABE)

Například zvýšení produktivity zaměstnanců o pouhé 1 % může téměř vyrovnat společnosti celoroční účet za energii. To je důvodem, proč někteří investoři neváhají zahrnout koncept pozitivní stimulace do návrhu objektu svých kanceláří, aby zvýšili produktivitu zaměstnanců.

Chart by Visualizer

Chart by Visualizer

Chart by Visualizer

Obr. STI.2: Poměry vlivů na zaměstnance (Zdroj dat: CABE)

Literatura

Seznam literatury viz samostatná tabulka.

Kontrolní výpis souvisejících modulů v provázaných kritériích [soubor B_Moduly]

Kontrolní výpis souvisejících závěrů kritérií [soubory C_Závěr]