S.STI intro (vi.1)

Záměr hodnocení

Záměrem hodnocení je vysoký uživatelský komfort budovy. Hlavním prostředkem je omezení stresujících faktorů v pracovním prostředí a naopak jejich nahrazení prvky, které uklidňují a stimulují.

Kontext

Provozní náklady na kancelářské budovy jsou ve srovnání s náklady na pracovní sílu během celého životního cyklu budovy nepoměrně menší. Zlepšení produktivity zaměstnanců lze proto vyjádřit i jako finanční úsporu během provozní fáze objektu (viz Obr. STI.1). Jedním z cílů každého zaměstnavatele by také mělo být udržet si stálé zaměstnance. Odchod zaměstnanců a zaučování nových mohou společnosti působící v administrativní budově přinášet zbytečné náklady. Na tomto se motivace pracovníků a příjemné prostředí podílí velkou měrou. Podle studie provedené britskou organizací CABE ovlivňuje nejbližší okolí pracoviště z 24 % spokojenost člověka se zaměstnáním.

0,5 [TZB systémy budov – opotřebení] : 00,5 [Úklid a zabezpečení objektu] : 10,5 [Údržba budovy] : 10,5 [Vybavení a nábytek] : 140,5 [TZB systémy budov – provoz a údržba] : 460,5 [Náklady na výstavbu budovy] : 6850,5 [Platy zaměstnanců] : 85Rozpis nákladů administrativních budovVýstavba a průběh 25 let [%]. Zdroj dat: The impact on office design on bussiness performance CABE – British Council for Offices0102030405060708090TZB systémy budov – opotřebeníÚklid a zabezpečení objektuÚdržba budovyVybavení a nábytekTZB systémy budov – provoz a údržbaNáklady na výstavbu budovyPlaty zaměstnanců0,5

Obr. STI.1: Rozpis nákladů administrativních budov – výstavba + průběh 25 let [%] (zdroj dat: The impact on of office design
 on business performance CABE – British council for offices)

Například zvýšení produktivity zaměstnanců o pouhé 1 % může téměř vyrovnat společnosti celoroční účet za energii. To je důvodem, proč někteří investoři neváhají zahrnout koncept pozitivní stimulace do návrhu objektu svých kanceláří, aby zvýšili produktivitu zaměstnanců.

Obr. STI.2: Poměry vlivů na zaměstnance (Zdroj dat: The impact on of office design on business performance
 CABE – British council for offices)

Literatura

  • The impact on of office design on business performance CABE – British council for offices
  • ProWork project – www.proworkproject.com
  • Your Building: Profit and the business case for sustainable commercial buildings, online: http://www.yourbuilding.org/Article/NewsDetail.aspx?p=83&id=1587
  • PERFECTION – Performance Indicators for Health, Comfort and Safety of the Indoor Environment – Seventh framework programme
  • Stanovisko CIE k neobrazovým účinkům světla (http://www.odbornecasopisy.cz/svetlo/clanek/stanovisko-cie-k-neobrazovym-ucinkum-svetla–5029)