S.ZIN intro (vi.1)

Kontrolní výpis úvodu kritéria [soubor A_Intro]

Úvod S.ZIN intro (vi.1)

Záměr hodnocení

Umístění zeleně do interiéru budovy zvyšuje uživatelský komfort vnitřního prostředí, resp. snižuje dopady syndromu „nemocných“ budov (sick buildings).

Kontext

Kvalitu zeleně a její působení na člověka a na životní prostředí uvnitř budov lze rozdělit do několika základních oblastí:

  • Chemické čistění vzduchu a filtrace na molekulární úrovni: Listy, kořeny rostliny, půda a mikroorganismy působí symbioticky a vytváří komplexní ekosystém, který je schopen odstranit kouř, těkavé organické chemikálie, patogenní mikroorganismy a radon ze vzduchu. Následně kořeny společně s mikroorganismy zničí patogenní viry, bakterie a organické chemikálie a přemění je na novou rostlinnou tkáň.
  • Evapotranspirace: Solární záření je hnacím motorem pro fotosyntézu a výpar (evapotranspiraci) z rostlin. Až 95 % zálivky je vypařeno do prostředí, kde dochází k adiabatickému chlazení – snižování teploty a zvyšování vlhkosti. Zvýšení vlhkosti má za následek snížení prašnosti prostředí (až 50–60% snížení výskytu plísní, spor a baktérií) a snížení potenciálu vzniku statické elektřiny. Chlazení je ochranným prvkem rostliny před poškození přehřátím a zároveň je ochlazován i okolní vzduch. Teplotu si rostliny udržují blízko teploty vzduchu a jsou v případě efektu stínění i nízkoteplotním zářičem.
  • Hluk: Rostliny snižují hladinu hluku pozadí v interiéru (snížení doby dozvuku). Optimální umístění je rozptýleně po skupinách poblíž rohů a hran.
  • Vliv na psychologii člověka: Výhled do zeleně jak exteriérové, tak interiérové redukuje stres (snižuje krevní tlak) a podporuje pozitivní pocity (štěstí, přátelskost) a zároveň potlačuje negativní emoce jako je smutek, strach a mrzutost, resp. evokuje příjemné estetické prožitky, zvyšuje soustředěnost a zrychluje psychické zotavení. Kvetoucí rostliny mají větší efekt než pouze zelené rostliny, především na redukci stresu a zvýšení atraktivnosti místnosti.

Literatura

Seznam literatury viz samostatná tabulka.

Kontrolní výpis souvisejících modulů v provázaných kritériích [soubor B_Moduly]

Modul ZIN.AT - Umístění zeleně v atriu

Kredity KZIN.AT se přidělují za základně umístění zeleně v atriu dle Tab. ZIN.AT.1.

Tab. ZIN.AT.1: Přidělení kreditů KZIN.AT na základě umístění zeleně v atriu

Požadavek

Kredity KZIN.AT

Budova nemá atrium nebo je atrium bez zeleně.

0

Atrium má na min. 20 % horizontální plochy umístěnou zeleň.

4

Atrium má na min. 30 % horizontálních i vertikálních pevných, neprůsvitných (lze započítat i průsvitnou) plochách umístěnou zeleň.

7

Atrium má na min. 40 % horizontálních i vertikálních pevných, neprůsvitných (lze započítat i průsvitnou) plochách umístěnou zeleň vč. vzrostlých stromů.

10

Mezilehlé hodnoty se lineárně interpolují.

Do půdorysné plochy zeleně lze započítat plochy svislého průmětu koruny stromu ve vegetačním stavu na horizontální rovinu.

Modul ZIN.IN - Umístění zeleně v interiéru

Kredity KZIN.IN se přidělují za základně umístění zeleně v interiéru dle Tab. ZIN.IN.1.

Tab. ZIN.IN.1: Přidělení kreditů KZIN.IN na základě umístění zeleně v interiéru

Požadavek

Kredity KZIN.IN

V interiéru vč. atria není počítáno s umístěním žádné zeleně.

0

V interiéru je umístěna zeleň – jeden druh v hustotě méně než dvě rostliny (dva květináče) na 10 m2.

4

V interiéru je umístěna zeleň – více druhů (alespoň 3) v hustotě min. dvě rostliny (dva květináče) na 10 m2.

6

V interiéru je umístěna zeleň – více druhů (alespoň 6 vč. kvetoucích rostlin) v hustotě min. dvě rostliny (dva květináče) na 10 m2.

8

V interiéru je umístěna zeleň – více druhů (alespoň 6 vč. kvetoucích rostlin) v hustotě min. dvě rostliny (dva květináče) na 10 m2 a z každého pracovního místa je výhled na zeleň v interiéru nebo v exteriéru.

10

Kontrolní výpis souvisejících závěrů kritérií [soubory C_Závěr]

Závěr kritéria S.ZIN Zeleň v interiéru (AB vk.1)

Pokyny pro vyhodnocení

Hodnocení Poznámky a pokyny ke zpracování
Certifikace návrhu budovy Pokud není ve fázi certifikace návrhu budovy blíže známo umístění zeleně v interiéru, připouští se existence dokumentu, který popíše umístění a kvalitu plánované zeleně v interiéru (graficky nebo slovně).
Certifikace budovy Ve fázi certifikace budovy se hodnotí reálný stav. Lze uvažovat i se zelení, kterou si uživatelé sami přinesli.
Shell and Core Pokud u budovy projektované jako Shell and Core není blíže známo umístění zeleně v interiéru, připouští se existence dokumentu, který popíše umístění a kvalitu plánované zeleně v interiéru (graficky nebo slovně).
Rekonstrukce Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav. 

Indikátor

Kreditové ohodnocení na základě umístěné zeleně v interiéru.


Celkové vyhodnocení kritéria

Výsledné kreditové ohodnocení kritéria se stanoví podle vztahu:


$ K_{\textup{ZIN}}=k\cdot K_{\textup{ZIN.IN}}+K_{\textup{ZIN.AT}} $

kde:

KZIN je výsledné kreditové ohodnocení zeleně v interiéru;

KZIN.IN  je kreditové ohodnocení umístění zeleně v interiéru;

KZIN.AT je kreditové ohodnocení umístění zeleně v atriu;

k je proměnný koeficient: pokud budova má atrium k = 1, pokud budova nemá atrium k = 2.


Specifické kriteriální meze

Do kriteriálních mezí vstupuje výsledné kreditové ohodnocení zeleně v interiéru KZIN.

Tab. ZIN.1: Kriteriální meze pro ZIN Zeleň v interiéru

Výsledné kreditové ohodnocení KZIN

Body

0

0

8

4

12

6

16

8

20

10

Mezilehlé hodnoty se lineárně interpolují.

Závěr kritéria S.ZIN Zeleň v interiéru (UNI vk.1)

Pokyny pro vyhodnocení

Hodnocení Poznámky a pokyny ke zpracování
Certifikace návrhu budovy Pokud není ve fázi certifikace návrhu budovy blíže známo umístění zeleně v interiéru, připouští se existence dokumentu, který popíše umístění a kvalitu plánované zeleně v interiéru (graficky nebo slovně).
Certifikace budovy Ve fázi certifikace budovy se hodnotí reálný stav. Lze uvažovat i se zelení, kterou si uživatelé sami přinesli.
Shell and Core Pokud u budovy projektované jako Shell and Core není blíže známo umístění zeleně v interiéru, připouští se existence dokumentu, který popíše umístění a kvalitu plánované zeleně v interiéru (graficky nebo slovně).
Rekonstrukce Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav. 

Indikátor

Kreditové ohodnocení na základě umístěné zeleně v interiéru.


Celkové vyhodnocení kritéria

Výsledné kreditové ohodnocení kritéria se stanoví podle vztahu:


$ K_{\textup{ZIN}}=k\cdot K_{\textup{ZIN.IN}}+K_{\textup{ZIN.AT}} $

kde:

KZIN je výsledné kreditové ohodnocení zeleně v interiéru;

KZIN.IN  je kreditové ohodnocení umístění zeleně v interiéru;

KZIN.AT je kreditové ohodnocení umístění zeleně v atriu;

k je proměnný koeficient: pokud budova má atrium k = 1, pokud budova nemá atrium k = 2.


Specifické kriteriální meze

Do kriteriálních mezí vstupuje výsledné kreditové ohodnocení zeleně v interiéru KZIN.

Tab. ZIN.1: Kriteriální meze pro ZIN Zeleň v interiéru

Výsledné kreditové ohodnocení KZIN

Body

0

0

8

4

12

6

16

8

20

10

Mezilehlé hodnoty se lineárně interpolují.