S.ZIN intro (vi.1)

Záměr hodnocení

Umístění zeleně do interiéru budovy zvyšuje uživatelský komfort vnitřního prostředí, resp. snižuje dopady syndromu „nemocných“ budov (sick buildings).

Kontext

Kvalitu zeleně a její působení na člověka a na životní prostředí uvnitř budov lze rozdělit do několika základních oblastí:

  • Chemické čistění vzduchu a filtrace na molekulární úrovni: Listy, kořeny rostliny, půda a mikroorganismy působí symbioticky a vytváří komplexní ekosystém, který je schopen odstranit kouř, těkavé organické chemikálie, patogenní mikroorganismy a radon ze vzduchu. Následně kořeny společně s mikroorganismy zničí patogenní viry, bakterie a organické chemikálie a přemění je na novou rostlinnou tkáň.
  • Evapotranspirace: Solární záření je hnacím motorem pro fotosyntézu a výpar (evapotranspiraci) z rostlin. Až 95 % zálivky je vypařeno do prostředí, kde dochází k adiabatickému chlazení – snižování teploty a zvyšování vlhkosti. Zvýšení vlhkosti má za následek snížení prašnosti prostředí (až 50–60% snížení výskytu plísní, spor a baktérií) a snížení potenciálu vzniku statické elektřiny. Chlazení je ochranným prvkem rostliny před poškození přehřátím a zároveň je ochlazován i okolní vzduch. Teplotu si rostliny udržují blízko teploty vzduchu a jsou v případě efektu stínění i nízkoteplotním zářičem.
  • Hluk: Rostliny snižují hladinu hluku pozadí v interiéru (snížení doby dozvuku). Optimální umístění je rozptýleně po skupinách poblíž rohů a hran.
  • Vliv na psychologii člověka: Výhled do zeleně jak exteriérové, tak interiérové redukuje stres (snižuje krevní tlak) a podporuje pozitivní pocity (štěstí, přátelskost) a zároveň potlačuje negativní emoce jako je smutek, strach a mrzutost, resp. evokuje příjemné estetické prožitky, zvyšuje soustředěnost a zrychluje psychické zotavení. Kvetoucí rostliny mají větší efekt než pouze zelené rostliny, především na redukci stresu a zvýšení atraktivnosti místnosti.

Literatura

  • Bringslimark T., et al., The psychological benefits of indoor plants: A critical review of the experimental literature, Journal of Environmental Psychology, Volume 29, Issue 4, December 2009, Pages 422–433, ISSN 0272-4944
  • Costa P., James R.W., Constructive Use of Vegetation in Office Buildings, Plants for people symposium, 1995, Hague
  • Raanaas R.K., et al., Benefits of indoor plants on attention capacity in an office setting,
  • Journal of Environmental Psychology, Volume 31, Issue 1, March 2011, Pages 99–105, ISSN 0272-4944
  • Tencar J., Influence of interior plants on the thermal microclimate inside closed atria of office buildings. Disertační práce k získání akademického titulu Ph.D. (Vliv interiérové zeleně na vnitřní tepelné mikroklima v uzavřených atriích administrativních budov). 2010. 129 l.