A.1 Úvod do metodiky (AB vk.1)

A.1 Úvod do metodiky

Verze metodiky , typologie AB.

Výsledky uvedené v této publikaci byly získány za podpory Národní platformy SBToolCZ.

Publikace zahrnuje výsledky výzkumu realizovaného v Centru udržitelné výstavby budov SUBSTANCE na Katedře konstrukcí pozemních staveb, Fakulta stavební, ČVUT v Praze.

Autoři:

 • Martin Vonka
 • Michal Bureš
 • Petr Hájek
 • Filip Havlík
 • Julie Hodková
 • Veronika Křelinová
 • Antonín Lupíšek
 • Štěpán Mančík
 • Tereza Pavlů
 • Jan Pečman
 • Petr Schorsch
 • Jiří Tencar
 • Martin Volf
 • Jaroslav Vychytil

Vydal: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební  jako součást Národní platformy SBToolCZ, Thákurova 7, 166 29 Praha 6

2021 © Fakulta stavební, ČVUT v Praze

SBToolCZ je registrovanou ochrannou známkou.

Předmluva

Hodnocení komplexní kvality budov z hlediska širokého spektra kritérií udržitelnosti se v řadě zemí stává nedílnou součástí projektového a realizačního procesu výstavby budovy, v pozadí nezůstává ani hodnocení budov v provozu. Jsou i státy, kde hodnocení a certifikace komplexní kvality jsou povinné, a to např. u veřejných budov, tedy budov realizovaných z veřejných zdrojů.

V České republice se mezi českými developery a stavebníky stává stále vyhledávanějším systém komplexního návrhu, hodnocení a certifikace budov z hlediska udržitelné výstavby ‐ SBToolCZ. Jeho důvěryhodnost je založena na souladu kritérií s národními technickými požadavky na stavby, respektováním národních tradic a zdrojů a souladu systému s technickými normami.

Schéma představené v této publikaci je aktualizovanou verzí u roku 2011. Ta byla vytvořena za podpory Národní platformy SBToolCZ a reflektuje poznatky z praktického užívání metodiky v projekční praxi, reaguje na změnu technických požadavků na stavby a zahrnuje též i nové poznatky z vývoje a výzkumu v oblasti udržitelné výstavby.

V roce 2011 byla založena Národní platforma SBToolCZ za účelem zajistit rozvoj, provozování, správu, řízení lidských zdrojů, výkon certifikace a propagaci národního certifikačního systému SBToolCZ, přičemž proces certifikace je založen na certifikaci prováděné nezávislými certifikačními orgány.

V prosinci 2021                                                                                                                                                                                                                         Autoři

Summary

Development of systems for complex assessment of buildings and their implementation into construction practice is very difficult, but increasingly important process. Present legislation in many countries does not still requests such these assessment methods. But the progress shows gradual interest, especially in countries with advanced economy. In some countries certification of complex building quality became for some types of building developments obligatory. Consequently work on EU standards within CEN TC 350 is progressing.

Standard approach to building quality assessment includes energy performance assessment, evaluation of daylighting, acoustics, structural assessment, fire safety assessment and other requirements. Requirements and needs of users are gradually changing and it is possible to expect in the near future higher interest of high performance buildings, in spite of potential higher expense. If there will be any higher expenses, the payback will be guaranteed with lower operation cost or in non‐measurable performance qualities – like higher comfort and higher quality of living in building and surroundings.

SBToolCZ provides assessment method for design phase, which shows potential improvements of building design in specific regional conditions of Czech Republic in Central European area. Methodology respects climatic conditions, geomorphology, material and technology basis, available local natural sources, population density, traditions and cultural aspects. SBToolCZ is not just an assessment methodology with a certificate as an output, but it is possible to use it also as a guideline for the better design of a building in a concordance with sustainable construction principles.

SBToolCZ provides:

 • certification of sustainable building;
 • evaluation of environmental impact of building;
 • support of Energy Performance of Buildings Directive II;
 • inspiration to find innovative solutions that minimize environmental impact;
 • assessment of technical solutions of building;
 • support for reduction of operating costs and improvement of user comfort, evaluation the quality of locality.

The research Centre for Sustainable Building at the Czech Technical University in Prague together with National Platform SBToolCZ provides a localized version of the SBToolCZ for wide usage in building practice in the Czech Republic. Certificate of complex quality based on SBToolCZ assessment is applicable from spring 2010.

National Platform SBToolCZ was established in December 2011 by the Czech Technical University in Prague and two other building research institutions. Its purpose is to promote sustainable constructions in the Czech Republic and to develop a comprehensive building certification system SBToolCZ.

SBToolCZ certification scheme is based on the generic framework of SBTool developed by iiSBE. Criteria benchmarks convert physical measures, indicators and levels onto unified 0‐10 scale.

Národní platforma SBToolCZ

Za účelem podpory udržitelného stavění v ČR a zajištění rozvoje, provozování, správy, kvalifikace      personálu, výkonu certifikace a prosazování a propagaci národního certifikačního systému pro certifikaci budov metodikou SBToolCZ byla v roce 2011 založena Národní platforma SBToolCZ.

Cílem platformy je:

 • podpora a rozvoj udržitelného stavění v České republice;
 • provozování, správa a rozvoj certifikačního systému a výkon certifikace za užití národního certifikačního systému pro certifikaci komplexní kvality budov SBToolCZ.

Zakladatelé Národní platformy SBToolCZ jsou:

 • Fakulta stavební, ČVUT v Praze;
 • Technický a zkušební ústav stavební Praha, s. p.;
 • Výzkumný ústav pozemních staveb ‐ Certifikační společnost, s.r.o.

Obr. A.1.1: Základní struktura národní platforma SBToolCZ

Fakulta stavební zastává v platformě pozici vývojového a školicího centra. Vyvíjí metodiku a schémata pro různé typologie budov, zajišťuje rozvoj, aktualizaci a validaci systému SBToolCZ.

Výkon certifikace provádějí dva nezávislé certifikační orgány ‐ TZÚS Praha, s. p. a VÚPS ‐ Certifikační společnost, s.r.o., které mají dlouholeté zkušenosti v oblasti zkušebnictví, certifikace a posuzování shody stavebních výrobků.

SBToolCZ: On-line metodika verze . Vytištěno z webu www.sbtool.cz/metodika, kritérium A.1 a modul(y) typologie: AB.
Copyright ČVUT v Praze a Národní platforma SBToolCZ.