B.1 Typologie a použití metodiky (AB vk.1)

B.1 Typologie a použití metodiky

Definice typologie

Administrativními stavbami se zde myslí objekty, které převážně obsahují prostory pro administrativní, koncepční a manažerskou činnost.

Metodika se tak vztahuje na tyto typy budov:

  • budovy pro veřejnou správu (samospráva, moc výkonná, moc soudní);
  • administrativní provozy související s výrobou, obchodem a službami;
  • budovy pro peněžnictví (banky, pojišťovny, burzy);
  • budovy vědeckých a výzkumných institucí (ne vysoké školy).

Povolené použití SBToolCZ pro administrativní budovy

Tato metodika slouží výhradně pro hodnocení administrativních budov.

Metodika se přiměřeně vztahuje na administrativní části multifunkčních budov, ale jen pouze v případě, kdy administrativní provoz tvoří funkčně i technicky samostatnou část.

V hodnoceném objektu musí zaujímat provozy administrativního charakteru více než 50 % z celkové vnitřní podlahové plochy.

Jestliže má auditor pochyby, zda lze tuto metodiku aplikovat na víceúčelovou budovu, může kontaktovat Národní platformu SBToolCZ.

Tuto metodiku mohou pro komerční využití využívat výlučně fyzické a právnické osoby na základě licenční smlouvy uzavřené s Národní platformou SBToolCZ. Využívání pro komerční účely nad rámec licenční smlouvy, nebo osobami v licenční smlouvě neuvedenými bude považováno za porušení autorských práv.

SBToolCZ: On-line metodika verze 2022. Vytištěno z webu www.sbtool.cz/online, kritérium B.1 a modul(y) typologie: AB.
Copyright ČVUT v Praze a Národní platforma SBToolCZ.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *