B.1 Typologie a použití metodiky (BD vk.1)

B.1 Typologie a použití metodiky

Definice bytového domu

Bytovým domem je v metodice SBToolCZ myšlena stavba pro bydlení, ve které převažuje funkce bydlení, a zároveň která není rodinným domem (rodinný dům je stavba pro bydlení, která svým stavebním uspořádáním odpovídá požadavkům na rodinné bydlení a v níž je více než polovina podlahové plochy místností a prostorů určena k bydlení; rodinný dům může mít nejvýše tři samostatné byty, nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví).

Povolené použití SBToolCZ pro bytové domy

Hodnoticí schéma popsané v této metodice slouží výhradně pro hodnocení bytových domů. Pro hodnocení rodinných domů slouží samo­statné schéma metodiky.

Metodika se přiměřeně vztahuje na multifunkční budovy s bytovou částí, ale jen pouze v případě, kdy bytová část tvoří funkčně i technicky samostatnou část.

V hodnoceném objektu musí zaujímat plochy pro bydlení více než 50 % z celkové vnitřní podlahové plochy.

Jestliže má auditor pochyby, zda lze tuto metodiku aplikovat na víceúčelovou budovu, může kontaktovat Národní platformu SBToolCZ

Tuto metodiku mohou pro komerční využití využívat výlučně fyzické a právnické osoby na základě licenční smlouvy uzavřené s Národní platformou SBToolCZ. Využívání pro komerční účely nad rámec licenční smlouvy, nebo osobami v licenční smlouvě neuvedenými bude považováno za porušení autorských práv.

SBToolCZ: On-line metodika verze 2022. Vytištěno z webu www.sbtool.cz/online, kritérium B.1 a modul(y) typologie: BD.
Copyright ČVUT v Praze a Národní platforma SBToolCZ.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *