B.1 Typologie a použití metodiky (EDU vk.1)

B.1 Typologie a použití metodiky

Cílem metodiky je hodnotit kvality stavby, které nejsou zahrnuty v platných normách a předpisech, jsou tzv. měkkými kritérii s širším společenským dopadem. Tyto kvality školských budov jsou klíčové pro kvalitu vzdělávacího procesu, jsou významné pro rozvoj osobnosti dítěte, uplatňují se v budování vztahu mezi rodinou a školou a v neposlední řadě se uplatňují při mimoškolní výchově, v rámci komunitních aktivit s širokým společenským dosahem a naplňují tak poslaní školy jako vzdělávací instituce.

Metodika byla ověřena na reálném příkladu projektu „Rozšíření kapacity ZŠ a MŠ Oty Pavla v Buštěhradě“ v roce 2015–2016, financovaném z grantu Ministerstva financí ČR.

Povolené použití SBToolCZ pro školské budovy

Metodika je určená pro budovy základních a středních škol všech typů.

Metodika se přiměřeně vztahuje na multifunkční budovy se školským provozem, ale jen pouze v případě, kdy školský provoz tvoří funkčně i technicky samostatnou část.

V hodnoceném objektu musí zaujímat provoz školy více než 50 % z celkové vnitřní podlahové plochy.

Jestliže má auditor pochyby, zda lze tuto metodiku aplikovat na víceúčelovou budovu, může kontaktovat Národní platformu SBToolCZ

Tuto metodiku mohou pro komerční využití využívat výlučně fyzické a právnické osoby na základě licenční smlouvy uzavřené s Národní platformou SBToolCZ. Využívání pro komerční účely nad rámec licenční smlouvy, nebo osobami v licenční smlouvě neuvedenými bude považováno za porušení autorských práv.

SBToolCZ: On-line metodika verze 2022. Vytištěno z webu www.sbtool.cz/online, kritérium B.1 a modul(y) typologie: EDU.
Copyright ČVUT v Praze a Národní platforma SBToolCZ.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *